Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دو روش اندازه گیری کلاسیک و سوال - پاسخ از نظر تأثیر خصوصیات آزمودنی ها بر ویژگی های سوال و بالعکس

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 177 تا 208)

چکیده:

،ویژگی‌های‌ سوالات در برآورد پارامتر توانایی آزمودنی‌ها بی‌تأثیر بوده و پارامتر توانایی همچون‌ پارامترهای سوال،یک پارامتر نامتغیر و بدون اریب است.برآورد پارامترد به دانشگاه‌های کشور در رشته ریاض-فیزیک در آزمون‌ اختصاصی درس ریاضی و در رشته علوم تجربی در آزمون اختصاصی درس زیست‌شناسی

خلاصه ماشینی:

"با توجه به محدودیت‌های نظریه کلاسیک اندازه‌گیری،یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بارز نظریه سوال-پاسخ در این است که برآورد پارامترها به‌گونه‌ای در این نظریه صورت می‌گیرد که مستقل از نمونه است و به عبارت دیگر،توصیف‌کننده‌های آماری یک سؤال آزمون،مانند شاخص‌های دشواری یا تمیز،از نمونه خاصی از آزمودنی‌ها که از جامعه مورد بررسی بیرون‌ کشیده شده و آزمون برایشان اجرا شده است،مستقل هستند(همبلتون،9891)و همان‌طور که‌ همبلتون و جونز(3991)مطرح می‌سازند، IRT آماره‌هایی را مستقل از گروه‌هایی که آماره‌ها از آن‌ها به دست می‌آید،فراهم می‌سازد و این آماره‌ها از نمونه‌ای به نمونه دیگر،ثابت(یا نسبتا ثابت)است. در بررسی سوال اول تحقیق ملاحظه شد که ویژگی‌های دو گروه نمونه از نظر توانایی با یکدیگر تفاوت داشتند،در برآورد شاخص‌های سوال در نظریه کلاسیک تأثیر می‌گذارند؛ولی در برآورد پارامترهای سوال در نظریه سوال-پاسخ بی‌تأثیر می‌باشند و این‌ امر،مزیت عمده و اساسی نظریه‌ IRT بر CTT محسوب می‌شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نیتجه‌گیری در نظریه کلاسیک اندازه‌گیری،شاخص‌های سوال که از طریق مشخصه‌های نمونه‌ برآورد می‌شود،به گروه نمونه بستگی دارد و با تغییر گروه نمونه و انتخاب یک گروه متفاوت‌ از جامعه مورد بررسی،مقدار برآورد شده شاخص‌های سوالات آزمون به علت خطای‌ نمونه‌گیری تغییر می‌کند. در این نظریه،اگر یک مجموعه‌ آزمون بر روی دو گروه نمونه متفاوت اجرا شود و سپس قدرت تشخیص سوال برای هر گروه‌ محاسبه گردد،برآورد مزبور در هر دو گروه،برآوردی بدون اریب و نامتغیر است و تحت تأثیر ناهمگنی گروه آزمودنی‌ها قرار ندارد."

کلیدواژه ها:

نظریه کلاسیک اندازه‌گیری ، نظریه سوال-پاسخ ، خصوصیات‌ آزمودنی‌ها ، ویژگی‌های سؤال


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.