Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی بر حسب ویژگیهای جمعیت شناختی آنان

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 149 تا 170)

چکیده:

شیابی عملکرد آنان تفاوت معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) تحلیل داده‌ها برای بررسی سؤال اول پژوهش که آیا بین ارزشیابی عملکرد معلمان زن و مرد تفاوت‌ وجود دارد از آزمو t گروههای مستقل گروههای مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول(4)ارائه می‌شود: جدول(4):آزمون‌ t تست در رابطه با سؤال اول پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنان‌که جدول(4)نشان می‌دهد تفاوت معناداری بین دو جنس در حوزه‌ی عوامل‌ عملکردی،معیارهای رفتار شغلی و معیار رفتار اخلاقی مشاهده نمی‌شود همچنین با توجه‌ به جدول در مجموع ارزشیابی عملکرد فرض خلاف پژوهش مبنی بر این‌که بین ارزشیابی‌ عملکرد معلمان زن و مرد در مدارس شهر کرمانشاه تفاوت معنادار وجود دارد مورد تأیید قرار نمی‌گیرد به عبارت دیگر با احتمال 59%اطمینان بین ارزشیابی عملکرد معلمان زن و مرد در مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه تفاوت معناداری وجود ندارد. سؤال دوم تحقیق:آیا میزان تحصیلات معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه در ارزشیابی‌ عملکرد آنان تأثیر دارد؟ جدول(5)آزمون تحلیل واریانس یک راهه‌ (ANOVA) در رابطه با سؤال دوم پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنان‌که جدول(5)نشان می‌دهد،در حوزه عوامل عملکردی تفاوت معناداری بین‌ نمرات ارزشیابی عملکرد معلمان در سه گروه دیپلم،فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر مشاهده‌ می‌شود. سوال سوم تحقیق: آیا سابقه خدمت معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه در ارزشیابی‌ عملکرد آنها تاثیر دارد؟ جدول(7):آزمون تحلیل واریانس یک راهه‌ (ANOVA) در رابطه با سؤال سوم پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به جدول(7)تفاوت معناداری بین نمرات معلمان در حوزه عوامل عملکردی‌ در میان چهار گروه با سابقه خدمت(01-0 سال)،(02-11 سال)،(03-12)و(13 سال به‌ بالا)مشاهده می‌گردد."

کلیدواژه ها:

ارزشیابی ، مدارس ابتدایی ، عملکرد معلمان ، جنس معلمان ، تحصیلات معلمان ، سابقه خدمت‌ معلمان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.