Skip to main content
فهرست مقالات

روی آورد فمینیسم به اقتصاد مقاله

نویسنده:

چکیده:

در سال های اخیر به واسطه همکاری گسترده و منفعلانه با سازمان ملل، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هایی در زمینه ی مسایل زنان اعمال گردید که عمدتا بر اساس راهبردهای سازمان ملل و منطبق با دیدگاه های فمینیستی موجود در اسناد بین المللی بود. برخی از طرح هایی که مطابق این اسناد تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد عبارت است از: طراحی برنامه ی عمل ملی زنان جمهوری اسلامی ایران، تدوین برنامه چهارم توسعه، ساماندهی فعالیت زنان روستایی، تدوین برنامه های آموزشی ویژه زنان، پیشنهادات حقوقی جهت تغییر قوانین مربوط به زنان و ارتباطات بین المللی در ارتباط با مسائل زنان. این گزارش مستند در پی آن چه در دو شماره ی قبل فصلنامه بیان شد، درصدد است تا مستندات مختلفی در این زمینه ارائه دهد.

Introducing different feminist views، the paper tries to critically study the problems related to women’s employment، development، and the globalization of economy. The insignificant role of women in economical decision-making centers is another issue discussed in the paper. It seems that the different feminist theories only could provide short term solutions and did not manage to solve the problems related to the unsound conditions of women’s work such as unsafe working environment، emergence of secondary jobs، and wage decrease. Thus، nowadays، with the expansion of the principles of modernity and economic globalization، despite all the slogans which are being expressed، women are still the most vulnerable class of the society. The principal reason why feminist economic approaches could not solve women’s problems is that they challenge men and ignore the power networks dominant over the unequal economic relations on the part of the big economical cartels.

خلاصه ماشینی:

", Fuller, 1971) domesticity - Mary wollstonecraft (1759-1797( - John stuart mill (1806-1873) - Harriet taylor (1807-1858) Vindication of the Rights of Women Women in the 19th Century - Margaret Fuller از قدیمی‌ترین مباحثی که مورد توجه موج اول و دوم فمینیسم قرار گرفت، بحث ساختار اشتغال زنان، ارتباط کار خانگی و ظلم به زنان است. گروهی دیگر از فمینیست‌ها با اوج‌گیری موج اول، از مهارت‌های مادری به‌عنوان محدود کننده‌ی شانس زنان جهت استقلال و برابری اقتصادی با مردان در حوزه‌ی عمومی یاد می‌کردند و براین باور بودند که کار بدون دستمزد در خانه و وظیفه مادری، زمینه‌ساز نابرابری اجتماعی آنان گشته - Rothenberg (1978) - Tong (2000) - Barret (1980) - Walby (1990) است (cf. ,Delphy, 1984 – ÓBrien, 1981 – Leghorn and parker, 1981&Rich, 1980 p631-660, mies, 1986) پیشگامان ادغام این فرضیه رادیکال فمینیستیبا تئوری‌های آینده‌نگرانه مارکسیستی معتقدند که کار زنان آنان را به طبیعت و نیازهای انسانی با روش‌های متفاوتی از مردان گره زده است که امکان انتقال تجربه‌ی کمتر و جامع‌تری از کارکردهای اجتماعی را فراهم می‌آورد (smith Dorothy, 1974, p 1-13). در ادامه این دیدگاه‌ها مطرح می‌گردد: 1-5) دیدگاه جداولی برابر تلاش‌های اولیه برای ارتقای موقعیت زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با عنوان «زن در توسعه» 1 شناخته شده است که با تأکید بر نقش تولیدمثلی زنان، آنها را جدای از مردان جامعه در نظر می‌گیرد."

کلیدواژه ها:

اقتصاد ، خانواده ، فمینیسم ، آموزش ، قانون ، اشتغال ، زنان ، زن ، نیروی کار ، سازمان ملل ، کار خانگی ، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، کار بازاری

work force ، work in the market ، Economy ، women ، feminism ، work at home ، Employment


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.