Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه اقدام به خودکشی و دوره های مختلف سیکل ماهیانه در زنان ارجاع شده به اورژانس مسمومین شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 51 تا 56)

مقدمه: فزونی اقدام به خودکشی در زنان نسبت به مردان بارها گزارش شده است. ولی اطلاعات متناقضی در مورد رابطه خودکشی با سیکل ماهیانه مطرح می باشد. در بعضی مطالعات در فازهای مشخصی از سیکل ماهیانه در زنان این میزان بالاتر از فازهای دیگر و بالاتر از جمعیت عمومی است و در مطالعات دیگر این ارتباط قطعی نشده است. با توجه به نتایج ضد و نقیض به دست آمده از این مطالعات و با توجه به این که درمان های دارویی مناسب و اقدامات حمایتی ویژه، مثل توجه خاص به زنان در این دوران، می تواند خطر اقدام به خودکشی را کم کند، تدوین این مطالعه ضروری شناخته شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) به مدت شش ماه در سال 1384 بر روی 298 بیمار زن و دختر مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان انجام شد. نمونه گیری به صورت آسان بود و با جلب توافق بیماران از طریق تکمیل یک پرسش نامه خود ایفا، فاز سیکل ماهیانه بیمار در زمان اقدام به خودکشی مشخص شد. در نهایت داده های خام تحت نرم افزار SPSS10 و با آزمون k2مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: اکثر بیماران اقدام کننده به خودکشی در مرحله لوتئال بودند که با مراحل دیگر سیکل قاعدگی تفاوت معنی داری داشت (05/0 > P)؛ همچنین 62/0 افراد در دامنه سنین 25-15 سال قرار داشتند. روش اقدام در غالب موارد خود مسموم سازی با داروهای ضد افسردگی چند حلقه ای بود، اکثر اقدام کنندگان تحصیلات حدود دیپلم داشتند (50%).نتیجه گیری: حداکثر فراوانی اقدام به خودکشی در مرحله لوتئال در گروه مورد مطالعه، ضرورت اقدامات پیش گیرانه و حمایتی در این دوره را مورد تأکید قرار می دهد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.