Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مصرف مکمل ویتامین E بر مدت زمان واماندگی و برخی شاخص های فشار اکسایشی مردان جوان غیر ورزشکار پس از یک دوره تمرین هوازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 97 تا 112)

چکیده:

تأثیر مصرف همزمان مکمل‌های ویتامینی و انجام فعالیت‌های هوازی بر بروز خستگی و تغییرات آنزیم‌های اکسایشی،یکی از موضوعات مور توجه پژوهشگران علوم ورزشی‌ است؛اما همه آثار چنین برنامهء تعاملی،هنوز به خوبی مشخص نیست؛ازاین‌رو پژوهش‌ حاضر بر آن است تا تأثیر همزمان هشت هفته مصرف مکمل ویتامین E و تمرین هوازی با شدت 55 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بر زمان رسیدن به واماندگی و برخی آنزیم‌های‌ فشار اکسایشی را مورد بررسی قرار دهد.به این منظور،چهل دانشجوی سالم،غیرسیگاری‌ و غیرورزشکار داوطلب دانشگاه گیلان با میانگین سن(5/1-+3/21 سال)،میانگین قد (4/5-+176 سانتی‌متر)و میانگین وزن(14-+2/74 کیلوگرم)در چهار گروه مساوی‌ تقسیم شدند:گروه 1:ویتامین E +تمرین هوازی؛گروه 2:تمرین هوازی+دارونما:گروه 3: ویتامین E ،گروه 4:دارونما. طرح پژوهشی شامل مصرف روزانه 400 میلی‌گرم مکمل ویتامین E و تمرین هوازی، 3 روز در هفته و با شدت 55 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره به مدت 8 هفته به همراه یک‌ وهله فعالیت وامانده‌ساز قبل و بعد از برنامه بود که روی چرخ کارسنج انجام شد.برای‌ اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش،قبل و بعد از فعالیت وامانده‌سازی،از آزمودنی‌ها نمونه‌ خونی گرفته شد.اطلاعات به‌دست‌آمده با آزمون‌های آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون t همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج،فقط بین زمان رسیدن به واماندگی‌ آزمودنی‌ها و بین گروه‌های مصرف‌کننده مکمل ویتامین E و تمرین هوازی(گروه یک)و تمرین هوازی و دارونما(گروه دو)با گروهی که فقط دارونما مصرف می‌کرند(گروه چهار) تفاوت معنی‌داری نشان داد و در مقادیر آنزیم‌ه LDH و CK بین گروه‌ها اختلاف‌ معنی‌داری مشاهده نشد.با توجه به نتایج،احتمالا مصرف همزمان مکمل ویتامین E و هشت هفته فعالیت هوازی موجب به تأخیر انداختن زمان خستگی مردان جوان‌ غیرورزشکار می‌شود؛اما نمی‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر آنزیم‌های اکسایشی داشته‌ باشد و احتمالا به برنامه‌ای با شدت،زمان و مقادیر ویتامین E متفاوت نیاز است تا سازگارهای آنزیمی دیده شود.

خلاصه ماشینی:

"حاضر بر آن است تا تأثیر همزمان هشت هفته مصرف مکمل ویتامین E و تمرین هوازی با آزمودنی‌ها و بین گروه‌های مصرف‌کننده مکمل ویتامین E و تمرین هوازی(گروه یک)و کردند تمرین هوازی موجب کاهش سطوح استراحتی LDH پلاسما می‌شود(18 و 1). کردند مصرف مکمل ویتامین E به همراه فعالیت بدنی منظم موجب کاهش برخی‌ مصرف IU 400 ویتامین E برای 5 ماه،مقادیر CK پلاسما را بعد از ورزش هوازی به‌طور تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین E بود که توسط آزمودنی‌های گروه‌های الف،ب و ج‌ تغییرات مقادیر آنزیم کراتین کیناز آزمودنی‌ها در مراحل مختلف اندازه‌گیری (p>0/01) نتایج آزمون t همبسته نیز برای بررسی میزان تغییرات هر گروه به‌طور جداگانه در جدول 2 نتایج نشان داد در زمان رسیدن به واماندگی و مقادیر آنزیم LDH گروه‌های یک و دو و بررسی نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد مصرف همزمان مکمل ویتامین E و انجام‌ داد که در رسیدن به زمان واماندگی بین گروه یک(ویتامین E +تمرین هوازی)با گروه چهار نتایج نشان داد مصرف همزمان مکمل ویتامین E و تمرین هوازی،اختلاف معنی‌داری‌ ویتامین E و تمرین هوازی برای شش تا هشت هفته احتمالا تأثیر مشابهی بر سطوح‌ احتمالا ناشی از مقدار ویتامین E مصرفی( IU 1200)و مدت زمان برنامه(4 هفته)است. مصرف همزمان مکمل ویتامین E و تمرین هوازی بر CK سرمی زمان استراحت تأثیری‌ این یافته نشان می‌دهد مصرف مکمل ویتامین E نسبت به انجام تمرین‌ در گروه‌های یک و دو معنی‌دار بود که این موضوع ممکن است در نتیجه تأثیر بیشتر تمرین هوازی نسبت به ویتامین E بر تغییرات این آنزیم باشد."

کلیدواژه ها:

فشار اکسایشی ، تمرین هوازی ، خستگی ، مکمل‌های ضد اکسایشی ، لاکتات‌ دهیدروژناز


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.