Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی دو رویکرد مشاوره ای و رواندرمانی در کاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 63 تا 86)

مربوط به تفاوت میان این دو روش درمانی در کاهش‌ اضطراب،افسردگی و پرخاشگری تایید نشدند.

خلاصه ماشینی:

"سؤال اصلی‌ در این تحقیق این است که:کدامیک از روشهای گشتالت‌درمانی با معناداری در کاهش نشانگان‌ روانشناختی افسردگی،اضطراب و پرخاشگری در زنان متقاضی طلاق مؤثرتر است؟ پیشینه‌ی پژوهش پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بین افزایش آگاهی،که یکی از روشهای گشتالتی است و پرخاشگری‌ رابطه منفی وجود دارد،یعنی هرچه میزان آگاهی فرد بالاتر رود،میزان پرخاشگری وی کاهش می‌یابد (فیش باخ،0991)1. در پژوهش دیگری که توسط عطاری و یوسفی(1831) -------------- (1)) Feshbach (2)) Hardeer Lewis (3)) Fridburg (4)) Akagi and Bass (5)) Saders در بیمارستان شفای اهواز انجام شد،06 بیمار سرطانی مورد مطالعه قرار گرفتند یافته‌های این پژوهش‌ نشان داد که گشتالت‌درمانی و معنی‌درمانی تأثیر چشمگیری در کاهش ترس از مرگ،ناامیدی،افسردگی‌ و عصبانیت از خود در بیماران سرطانی دارد. همان‌طور که در جدول 01 مشاهده می‌شود میان تفاضل(پیش‌آزمون-پس‌آزمون)گروه گشتالت‌ درمانی با تفاضل(پیش‌آزمون-پس‌آزمون)گروه گواه در نمرهء اضطراب در سطح‌ p<0/00001 تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. نتایج این پژوهش‌ مبین این مطلب است که روش گشتالت‌درمانی به اندازه لوگوتراپی در کاهش اضطراب زنان متقاضی‌ طلاق مؤثر بوده است،طبق دیدگاه گشتالتی اضطراب ناشی از شکاف بین زمان حال و آینده می‌باشد، اکثر زنان متقاضی طلاق از آینده‌ای تاریک و مبهم نگرانند و به وضع حال کمتر توجه می‌کنند،در روش‌ گشتالتی با افزایش پیوستار آگاهی،برداشتن سدها در برابر آگاهی،کشاندن فرد به زمان حال،باعث‌ کاهش اضطراب در آنها می‌شود. به‌طور کلی پژوهش حاضر این فرضیه‌های علمی را تایید کرد که دو رویکرد مشاوره‌ای و رواندرمانی(گشتالت‌درمانی و معنادرمانی)در کاهش نشانگاه افسردگی،اضطراب‌ و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان مؤثر و از لحاظ آماری معنی‌دار بوده‌اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.