Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد آزمون رورشاخ در تشخیص اختلال اضطراب تعمیم یافته

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 155 تا 168)

تعیین ویژگیهای مبتلایان به اختلال اضطراب تعمیم‌یافته‌ (GAD) براساس شاخصهای و سایر شاخصهای آزمون رورشاخ(در سیستم جامع اکسنر،3002)هدف پژوهش حاضر بود تا امکان تشخیص‌ GAD برمبنای نتایج آزمون اخیر فراهم شود.بدین منظور،03 بیمار واجد اختلال اضطراب تعمیم‌یافته و 03 فرد فاقد این اختلال،با استفاده از مصاحبهء بالینی و فهرست نشانه‌های اضطراب تعمیم یافته در DSM-IV ،انتخاب شدند و پس از آن،رورشاخ به اجرا در آمد. نتایج دو گروه در آزمون رورشاخ با استفاده از تحلیل نیمرخ و تحلیل‌ واریانس چند متغیری مقایسه شد.نتایج به دست آمده امکان دستیابی‌ به یک شاخص کلی با عنوان شاخص اضطراب‌ (ANXI) را فراهم‌ کرد.

خلاصه ماشینی:

"مقایسهء m ، Sum Y ،نمرهء D و نمرهء D تعدیل می‌توانند اطلاعاتی در مورد جدول‌1:معنای شاخصهای تفصیلی متمایزکنندهء بیماران اضطرابی در آزمون رورشاخ براساس نظام جامع اکسنر (به تصویر صفحه مراجعه شود) لازم به ذکر است که حتی فروید نیز که مبنای تمام‌ روان آزردگیها را در اضطراب جستجو می‌کرد(دادستان، 6731)علائم روان آزردگی را به تنیدگی محیطی نسبت‌ داد(پاین و مک‌کلون،5002)،اما با توجه اضطرابهای‌ درونزاد2،قرار دادن انحصاری اضطراب در چهارچوب‌ تنیدگیهای محیطی نمی‌تواند از دقت کافی برخوردار باشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 1:نیمرخ شاخصهای رورشاخ در دو گروه اضطرابی‌ و غیراضطرابی کابرد آزمون رورشاخ در تشخیص اختلال اضطراب تعمیم‌یافتهجدول 5:شاخصهای رورشاخ در گروههای پژوهش براساس‌ نتایج تحلیل واریانس یک راهه (به تصویر صفحه مراجعه شود) اکنون می‌توان از توصیف داده‌های متفاوت دو گروه‌ (جدول 6)برای تدوین یک شاخص کلی اضطراب‌1 آزمودنیها سود جست. جدول 6:شاخص کلی اضطراب رورشاخ‌ در پژوهش حاضر (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 6،با توجه به یافته‌های پیشین در مورد شاخصهای تفصیلی مرتیط با وضعیت اضطرابی آزمودنیها، این شاخصها به صورت گروه‌بندی شده جهت تمایز اضطراب آزمودنیها ارائه شده است. بنابراین،این پرسش مطرح می‌شود که آیا آزمون ارائه شده توسط رورشاخ،حاصل ابداعهایی‌ خلاق بوده یا اکتشافهایی ارزشمند؟ تفاوتهای آشکار گروهها در نتایج فهرست نشانه‌های‌ اضطراب تعمیم‌یافته و شاخصهای تفصیلی رورشاخ‌ (جدولهای 1 و 2)به ما اطمینان می‌دهد که دو گروه از آزمودنیها از لحاظ وضعیت اضطراب(نشانه‌های اضطرابی)، به دو جامعهء متفاوت تعلق دارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.