Skip to main content
فهرست مقالات

دانش آموزان دبیرستانی و بازیهای کامپیوتری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 189 تا 198)

خلاصه ماشینی:

"در زمینه شیوع بازیهای رایانه‌ای براساس وضعیت‌ اجتماعی-اقتصادی نیز نتایج پژوهشها متفاوتند،برخی‌ نشان داده‌اند که میزان شیوع این بازیها در تمامی سطوح‌ اجتماعی-اقتصادی یک جامعه یکسان است(سازمان‌ بهداشت ملی اسکاتلند،3002)،درحالی‌که برخی دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که بین وضعیت اجتماعی اقتصادی‌ و میزان درگیری نوجوانان در بازیهای رایانه‌ای رابطه (1) American Academy of Pediatrics (2) Medienpadagogischer Forschungsverbund Sudwest(MFS) (3) attitudes (1) National Heaith of Scotland(NHS) دانش‌آموزان دبیرستانی و بازیهای کامپیوتری معکوس و منفی وجود دارد(شی و دیگران،4002)،اما گروهی نیز بر همبستگی مثبت بین این دو متغیر تأکید دارند(دلوا و دیگران،4002؛وانگ و واکیموتو، 5002؛هانینگر و تامپسون،4002؛لی و دیگران،5002). (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 3:نمودار استفاده از بازیهای رایانه‌ای‌ برحسب منطقه‌ها کورش امینی،دکتر عبد الله امینی،مختار یعقوبی،داریوش امینی جدول 4:جدول توافق و خلاصه آزمون مجذور کای برای رابطه بین منطقه‌ها و مدت بازی رایانه‌ای (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری هدف این پژوهش تعیین میزان شیوع بازیهای رایانه‌ای‌ در دانش‌آموزان دبیرستانی استان زنجان بود. از 35/4 درصد دانش‌آموزان استان که به بازیهای‌ رایانه‌ای می‌پرداختند 24/8 درصد بیش از 3 ساعت در هفته وقت خود را صرف آن می‌کردند،به نظر می‌رسد که‌ زیاد بودن مدت استفاده از بازیها در بین کاربران را بتوان به‌ میزان دسترسی به رایانه نسبت داد چون نتایج برخی از پژوهشها نیز چنین ارتباطی را برجسته کرده‌اند(سازمان‌ بهداشت ملی اسکاتلند،3002؛سرتین و کان،2002)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.