Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان در دو نوبت صبح و عصر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 47 تا 53)

چکیده:

روزی رابطه وجود ندارد.از آنجا که نمرات تیپ شبانه‌روزی گروه نمونه این مطالعه در هیچ کدام از دو گروه انتهایی صبحگاهی یا عصرگاهی قرار نداشته است،ممکن است نتایج‌ آزمون زمان واکنش تحت تأثیر این عامل قرار گرفته باشد و چنانچه نمونه‌ای از دو طیف‌ انتهایی(صبحگاهی و عصرگاهی)انتخاب و عملکرد آنها بررسی شود،ممکن است نتایج‌ متفاوتی به دست آید.

خلاصه ماشینی:

"تیپ‌های شبانه‌روزی براساس‌ پرسشنامه صبحگاهی-عصرگاهی به پنج سطح تقسیم می‌شود(نوع‌ صبح،نوع عصر،نوع صبح میانه‌رو،نوع عصر میانه‌رو و نوع‌ هیچکدام)و همان‌طور که مطرح شد زمان واکنش هم از سه مرحله‌ ساده،تشخیصی و انتخابی تشکیل شده است،که در این پژوهش‌ هر سه مرحله اجرا گردید. (1)- Morningness-Eveningness Questionnaire (2)- Horn (3)- Ostburg (4)- Chelminski (5)- Ferraro (6)- Petros (7)- Plaud (8)- pilot study آزمون زمان واکنش در این پژوهش از روش مطالعات آیزنک استفاده شده است، با این تفاوت که به جای دستگاه کرونوسکوپ یا زمان‌نما،از شیوه رایانه‌ای که به وسیله برنامه‌نویسی دلفی طراحی شده است‌ استفاده گردید. اما آزمودنی‌های نمونه حاضر،با توجه به میانگین‌هایی که‌ در بخش یافته‌ها به آن اشاره شد،متعلق به انواع«هیچ‌کدام»و «صبح میانه‌رو»بودند و به هیچ‌کدام از دو طیف انتهایی تعلق‌ نداشتند که به نظر می‌رسد از منظر زیستی فرآیندهای بیولوژیکی‌ زیربنایی این گروه موجب معنی‌دار نشدن رابطه بین تیپ‌ شبانه‌روزی و زمان واکنش شده باشد. در این پژوهش با توجه به‌ جدول میانگین‌ها دختران نمره بیشتری کسب کردند و در گروه‌ دختران به طور معناداری گرایش به سمت صبحگاهی دیده‌ شد(0/600> p )که به نظر می‌رسد براساس پذریش نقش‌های‌ جنسیتی دختران و الگوهای رایج در مورد وظایف آنها در دوران‌ زندگی و الگوگیری از نقش مادری باشد که در بسیاری از (1)- suprachiasmatic nucleus(SEN) (2)- Richardson (3)- Tate (4)- Pulvinar (5)- Adan (6)- Almiran خانواده‌ها مادر اولین فردی است که از خواب بر می‌خیزد و وظیفه‌ بیدار کردن بقیه اعضا و آماده کردن صبحانه را بر عهده دارد."

کلیدواژه ها:

زمان واکنش ساده ، زمان واکنش تشخیصی ، زمان واکنش انتخابی ، تیپ شبانه‌روزی ، پرسشنامه صبحگاهی-عصرگاهی‌


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.