Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شاخصهای DMFT و CPITN در مبتلایان به نشانگان داون

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 225 تا 232)

هدف: پژوهش حاضرء با هدف جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی میزان شاخص بهداشتی 0۸/۳7 و وضعیت دهان و دندان در بیماران مبتلا به نشانگان داون انجام روش: برای:انجام این پژوهش, با مراجعه به مراکز نگهداری کودکان عقب‌مانده و همچنین مدارس: استثنایی همدانء همة مبتلایان به نشانگان داون ثبت و ارزیابی شدند و طبق روش استاندارد , ۷۷730 , 281۳1 کودکان بررسی و در فرمهای مخصوص ثبت شد؛ همچنین از طریق پروب کردن جر دندان فرد آرزیابی شد. بافته‌ها: در این پژوهش ۱۸ قرد مونت (۳۸/۶/ ) و ۱۹ فرد مذکر (1۵۱/۴) مبتلا به تشانگان داون بررسی شدند.71۶۲ گروه مورد پژوهش ۹-۱۳ ساله و7۳۸ آنها ۱۳-۱۷ ساله بودند. در مجموع 7۷۳ نمونه‌ها دارای ۳۲1۴ برابر ۱ و 1۲۷ دارای 2۳7137 برابر ۲ بودند . در میان افراد موّنث 7۷۲ دارای ۳1۳۴ برابر ۱ و ۸۲۸ دارای 0۴۲1۴7 برابر ۲ و در افراد مذکر ۷۴/ دارای 0۳118 برابر ۱ و 1۲۶ دارای 2 برابر ۲ بودند . میزان 172۳77 در افراد مونت و مذکر به ترتیب ۶/۷ و ۶/۱ بود . میانگین 11۸/1۳1 بیماران به دست آمده این پژوهش ۶/۴ است . نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش حاضر درصد بالایی ازکودکان مبتلا به نشانگان دوان همدآن. ضایعات پوسیدگی و مشکلات دهان و دندان داشتند؛ لذا نیازمند درمانهای دندان‌پزشکی. آموزش دقیق و مکرر دهان ودندان و کنترلهای دوره‌ای هستند. همچنین فراهم آوردن امکانات مالی و تجهیزات لازم برای این برنامه‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

Objective: The purpose of this study was to assess DMFT and periodontal (CPITN) indices of down’s syndrome patients . Method : The study was carried out In Down syndrome patients by referring to MR centers of Hamadan ، dental caries was scored according to evaluation criteria of WHO about DMFT and CPITN . Results :18 famale (48.6% ) and 19 male (51.4%) have been evaluated in our study،62% were 9- 12 y/o and 38% 13-17 y/o . CPITN was 1 in 73% and 2in 27% . In 72% of females CPITN was 1 and in 28% was 2.In 74% of males ،CPITN was 1 in 26% was 2. DMFT was 6.7 and 6.1 In females and males respectively The mean DMFT of the subjects was 6.4 . Conclusion :The study showed that patients with Down syndrome had a high prevalence of caries and gingivitis in Hamedan .So it is nessesary to precise and repeated oral health education، periodic control and dental treatments .Also preparing financial and equipment facilities is required.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.