Skip to main content
فهرست مقالات

نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه پسند دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 25 تا 38)

پژوهش حاضر،به منظور بررسی نقش تئوری ذهن و همدلی گرم در پیش‌بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی،آشکار و جامعه‌پسند دانش‌آموزان دختر و پسر انجام شده است.به این منظور،188 دانش‌آموز پایه‌ی چهارم،پنجم و اول راهنمایی به شیوه‌ی خوشه‌ای‌ تصادفی از مدارس عادی شهر شیراز انتخاب شدند.در این مطالعه، برای سنجش تئوری ذهن،از آزمون پیشرفته‌ی تئوری ذهن هپی،و به منظور ارزیابی همدلی گرم،از شاخص همدلی بریانت استفاده شد. از مقیاس گزینش همسالان کریک و گروت پیتر نیز برای محاسبه‌ی‌ نمره‌ی هرآزمودنی در رفتارهای پرخاشگری ارتباطی،آشکار و جامعه‌پسند استفاده گردید.برای تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل‌ رگرسیون و همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد: الف)همبستگی بین تئوری ذهن و همدلی گرم هردو با رفتارهای‌ پرخاشگری ارتباطی،آشکار و جامعه‌پسند،معنادار بود.ب)تئوری‌ ذهن و همدلی گرم قادر به پیش‌بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی‌ و جامعه‌پسند بودند و همدلی گرم،پیش‌بینی‌کننده‌ی رفتار پرخاشگری‌ آشکار بود.ج)همدلی گرم نسبت به تئوری ذهن از قدرت پیش‌بینی‌ کنندگی بیشتری برای انواع رفتارهای اجتماعی مذکور برخوردار بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.