Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 25 تا 44)

هدف این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی بوده است. نمونه، 30 دانش آموز دختر بودند که به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار این پژوهش، شامل پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریکی، شادکامی آکسفورد و دو آزمون محقق ساخته ریاضی بود. پژوهش حاضر در 5 مرحله اجرای مقدماتی، پیش آزمون، آموزش ابراز وجود، پس آزمون و پیگیری انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS از طریق آزمون نمرات افزوده و t آماری گروه های مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تفاوت معناداری را بین نمره شادکامی پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش نشان داد. همچنین، آموزش ابراز وجود، میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش را نسبت به پیش آزمون افزایش داده بود، ولی تفاوت معنادار نبود، اما در مرحله پیگیری، تفاوت معناداری بین نمره پیشرفت تحصیلی نشان داده شد. لذا الگوی مداخله ای به کار رفته در این پژوهش می تواند به عنوان برنامه تغییر رفتار در سطح دبیرستان های دخترانه مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به مطالب مطرح شده؛هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان اثربخشی‌ آموزش ابراز وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایهء دوم رشته علوم‌ تجربی دبیرستان‌های تهران می‌باشد. یافته‌ها نشان داد که آموزش مهارت‌های ابراز وجود(درخواست کردن،بله گفتن،نه گفتن،ابراز احساسات مثبت،ابراز احساسات منفی و انتقاد سازنده)باعث افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایهء دوم‌ دبیرستان می‌شود. )نتوانسته‌اند مهارت ابراز وجود را در ارتباط با معلمان و کادر مدرسه و در کل محیط آموزشی،درونی کنند و این در حالی است که مهارت‌های ابراز وجود که دانش‌آموزان طی جلسات آموزشی فراگرفته بودند در طول 06 روز با تکرار و تمرین بیشتر درونی شده و ترس از مرجع قدرت نیز بنا به اظهارات خود دانش‌آموزان‌ کاهش یافته است. با توجه به محدودیت‌های این پژوهش از جمله عو املی،مانند اضطراب و افسردگی، تیپ شخصیتی،سبک فرزندپروری والدین و بسیاری متغیرهای دیگر که بر ابراز وجود و بهزیستی و پیشرفت تحصیلی مؤثرند و اضطراب حاصل از نزدیک شدن امتحانات ترم اول‌ و به طور کلی شرایط تنش‌زای امتحان،محدویت‌های فرهنگی-اجتماعی که‌ دانش‌آموزان در تبادل ابراز وجود با آن روبه‌رو بودند و محدودیت زمانی(دورهء آموزش 01 جلسهء یک ساعت و نیم)در آموزش ابراز وجود،پیشنهاد می‌شود،آزمون‌های متناسب با فرهنگ ایران برای سنجش ابراز وجود و شادکامی تدوین شود که در ساخت پرسشنامه‌ها -------------- (1)- Halasselt,V Bellack,A Hersen,M."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.