Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین فشار وارد بر مفصل مصنوعی زانو در فعالیت های مختلف بدن

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 76 تا 87)

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل شکست زودرس مفاصل مصنوعی،بخصوص پروتزهای زانو،ساییدگی سطوح‌ مفصلی و آIاد شدن ذرات سایشی در بدن افراد است که عمدتا تابعی از تنش‌های تماسی در سطوح مفصلی‌ محسوب می‌شود.برای یک پروتز متداول زانو سطوح تماس اجزای رانی و ساقی در فعالیت‌های بدنی که‌ منجر به خمش زانو در زوایای مختلف میگردد،با استفاده از روش قالبت‌گیری اندازه‌گیری گردید.سطح‌ تماس در زوایای خمش صفر تا 09 درجه تقریبا مشابه و دارای متوسط 371 میلیمتری مربع بود.بیشترین سطح‌ تماس در زاویه خمش 021 درجه برابر 742 و کمترین سطح تماس در زاویه خمش 041 درجه برابر 27 میلیمتر مربع بدست آمدند.با ترکیب نتایج حاصله و داده‌های نیرو تنش‌های تماسی متوسط در زوایای‌ مختلف خمش محاسبه شدند. تنش تماسی در زوایای خمش حد اکثر 7 Mpa و در زوایای میانی خمش حد اکثر 21 Mpa بود،ولی در زاویه خمش 041 درجه به بیش از 68 Mpa افزایش یافت.نتایج تحقیق،خطر فعالیت‌های بدنی شامل‌ خمش عمیق زانو را در افراد استفاده‌کننده از پروتز تأیید می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"برای یک پروتز متداول زانو سطوح تماس اجزای رانی و ساقی در فعالیت‌های بدنی که‌ منیسک زانو با قرار گرفتن در بین سطوح مفصلی،سبب افزایش سطح تماس و کاهش تنش‌های‌ از این پروژه اندازه‌گیری سطوح تماسی یک پروتز متداول زانو در زوایای مختلف خمش،بخصوص خمش‌ (2)- Loosening نخستین گزارش در زمینه اندازه‌گیری سطوح تماس مفصل طبیعی زانو در سال 2791 توسط کتل کامپ و نخستین گزارش در زمینه اندازه سطوح تماس در مفاصل مصنوعی زانو در سال 5891 توسط بارتل و همکاران‌2 سطوح تماس در زوایای خمش عمیق زانوهای مصنوعی توسط بارتل و تماسی نشان داد که در طراحی‌های زانو با همدیسی کمتر و در نتیجه سطوح تماس کوچکتر و تنش‌های تماسی‌ al(1991) سطوح و تنش‌های تماسی اجزای ساقی و رانی را در انواع متفاوتی از مفاصل مصنوعی زانو بررسی کردند. برای اندازه‌گیری سطوح تماس مفصل مصنوعی از روش قالب‌گیری استفاده گردید. بصورت جامد درآمده و قالبی از شرایط تماس اجزاء رانی و ساقی مفصل مصنوعی زانو فراهم آید(شکل 3). متناظر،ظاهر گردید(شکل 3)نتایج حاصل از اندازه‌گیری مساحت نواحی تماس برای زوایای خمش مختلف‌ مفصل در شکل 4 مشاهده می‌شوند. با ترکیب نتایج آزمایش و نیروهای وارده بر زانو در زوایای مختلف خمش(1)تنشهای تماسی که بر سطح پلی‌اتیلنی‌ بدلیل افزایش قابل ملاحظه سطح تماس در زاویه خمش 021 درجه تنش تماسی در این زاویه به‌ Mpa نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سطوح تماس مفصل مصنوعی زانو در مقایسه با مفصل طبیعی به مراتب‌ ملاحظه سطح تماس،تنش تماسی در زوایای خمش عمیق زانو(پس از 021 درجه)بشدت افزایش می‌یابد و"

کلیدواژه ها:

فعالیت بدنی ، بیومکانیک ، تحقیق تجربی ، سطح تماس


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.