Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر فعالیت های ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر شاخص های ویژه سیستم ایمنی زنان ورزشکار

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 27 تا 40)

چکیده:

نتایج مربوط به پژوهش‌های مختلف در مورد آثار ورزش بر سیستم ایمنی‌ بحث‌انگیز بوده است.اگرچه بسیاری از محققان به‌طور کلی اعتقاد دارند که‌ تمرینات ملایم و سبک احتمالا باعث افزایش عملکرد جنبه‌هایی از سیستم ایمنی‌ می‌شود،اما تمریناتی که تا سرحد خستگی انجام شود و برای فرد طاقت‌فرسا باشد،ممکن است به آسیب پاسخ‌های سیستم ایمنی منجر شود که آسیب‌پذیری‌ ورزشکار نسبت به التهاب حاد و مزمن در تودهء عضلانی بیشتر می‌شود. هدف از این پژوهش،بررسی تأثیر دو فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیر گروه‌های لنفوسیتی T و انترلوکین 6 در زنان ورزشکار است. در این تحقیق،24 دانشجو در دو گروه تجربی و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی‌ها فعالیت ورزشی اکسنتریک(پایین آمدن از تپه)را مشابه روش تست‌ استاندارد الستاد در مدت زمان 13 دقیقه با گام برداشتن در جهت عکس حرکت‌ نوارگردان(تا سرحد خستگی)اجرا کردند.در مرحلهء دوم،با گذشت 10 روز از آزمون اول،آزمودنی‌ها فعالیت‌ورزشی کانسنتریک را با شرایط یکسان و مشابه با مرحلهء اول و رو به صفحهء نمایشگر نوارگردان(حالت عادی)اجرا کردند.در هر دو مرحله،نمونه‌های خون در زمان‌های قبل از ورزش و بلافاصله پس از ورزش،یک‌ و دو ساعت پس از ورزش جمع‌آوری شد.زیر گروه‌های انفوسیتی T شامل: CD 3+ و ṣCD 4+ CD 8+ و سلول‌های (CD 56+)NK به روش فلوسیتومتری و میزان کمی انترلوکین 6 به روش الیزا ارزیابی شد. شمارش گلبول‌های سفید افزایش معنی‌داری را بلافاصله پس از هر دو ورزش‌ نشان داد.تعداد مطلق CD 3+ و ṣCD 4+ CD 8+ و سلول‌های (CD 56+)NK پس‌ از اجرای هر دو تمرین افزایش معنی‌داری یافتند که یک ساعت پس از اجرای‌ تمرین اکسنتریک به نصف زمان استراحت به‌طور معنی‌داری کاهش یافت.میزان‌ انترلوکین 6 پس از ورزش اکسنتریک‌یک افزایش نشان داد. نتایج حاصل حاکی از آن است که تمرینات سنگین و کوتاه‌مدت می‌تواند اثر تضعیف‌کنندگی موقت بر سیستم ایمنی داشته باشد که در صورت تکرار در دراز مدت احتمالا باعث تضعیف سیستم ایمنی نسبت به عوامل بیماری‌زا می‌شود. چنین ورزشکارانی احتمالا"نسبت به بیماری‌های عفونی حساسیت بیشتری نسبت‌ به افراد غیر ورزشکار خواهند داشت.از طرفی این تمرینات سنگین با تخریب‌ بافت عضله از طریق افزایش درد،کوفتگی و التهاب به‌طور غیرمستقیم نیز باعث‌ تضعیف سیستم ایمنی می‌گردد. گروه تجربی شامل 12 دانشجوی ورزشکار با میانگین سنی 75/0-+21 سال، وزن 34/5-+57 کیلوگرم و قد 71/2-+162 سانتی‌متر بود. در فعالیت ورزشی به فاصلهء 10 روز از یکدیگر انجام شد.در مرحلهء اول،

خلاصه ماشینی:

"اگرچه بسیاری از محققان به‌طور کلی اعتقاد دارند که‌ تمرینات ملایم و سبک احتمالا باعث افزایش عملکرد جنبه‌هایی از سیستم ایمنی‌ می‌شود،اما تمریناتی که تا سرحد خستگی انجام شود و برای فرد طاقت‌فرسا باشد،ممکن است به آسیب پاسخ‌های سیستم ایمنی منجر شود که آسیب‌پذیری‌ ورزشکار نسبت به التهاب حاد و مزمن در تودهء عضلانی بیشتر می‌شود. یافته‌های پژوهش 1)نتایج آماری نشان می‌دهد که تعداد مطلق لنفوسیت‌ها در هر دو گروه تجربی‌ (اکسنتریک و کانسنتریک)بلافاصله پس از تمرین افزایش معنی‌داری یافته است ṣ(P>0/01) اما مقایسهء نتایج یک ساعت پس از تمرین نسبت به زمان استراحت نشان داد که تعداد مطلق‌ لنفوسیت‌ها در فعالیت اکسنتریک به‌طور معنی‌داری کاشه داشته (P>0/01) (جدول 1)،که‌ در گروه کانسنتریک به سطح طبیعی بازگشته است. نتایج حاکی از آن است که 13 دقیقه تمرین شدید تا سرحد خستگی‌ به روش فعالیت ورزشی اکسنتریک به‌طور معنی‌دار موجب تغییر توزیع تعدادی از زیر رده‌های لنفوسیتی،سلول‌های NK و نشانگرهای بیوشیمیایی در طی بازیافت بلافاصله پس از جدول 1 تغییرات تعداد مطلق مارکرهای ویژهء سیستم ایمنی در زمان‌های(1-)یک ساعت قبل از تمرین(استراحت)، (O) بلافاصله پس از قطع تمرین،(1+) یک ساعت پس از تمرین،پس از اجرای فعالیت ورزشی اکسنتریک با میانگین شدت 60 درصد حد اکثر اکسیژن مصرفی‌ (Vo 2 max) بر روی دستگاه نوارگردان به مدت 13 دقیقه(اطلاعات به‌دست آمده از 12 زن ورزشکار) (تصویرتصویر) (*)تفاوت میانگین زمان استراحت و بلافاصله پس از قطع تمرین (**)تفاوت میانگین یک ساعت پس از تمرین با زمان استراحت (***)تفاوت میانگین یک ساعت پس از تمرین با بالافاصله پس از قطع تمرین تمرین شد که این تغییرات تا حد زیادی سیستم ایمنی را در مقابل عوامل عفونت‌زا آسیب‌پذیر می‌سازد."

کلیدواژه ها:

ورزش اکسنتریک و کانسنتریک ، شاخص‌های سیستم‌ ایمنی ، انترلوکین 6 ، لنفوسیت T


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.