Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین اولویت های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه مدیران و مسئولان اجرایی تربیت بدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 107 تا 122)

چکیده:

هدف:تعیین اولویت‌های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی وسیله‌ای‌ برای اعتبار بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده تلقی می‌شود.پژوهش حاضر1با هدف تعیین اولویت‌های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه‌ مدیران و مسئولان اجرایی تربیت بدنی سراسر کشور انجام شد. روش:در این خصوص دیدگاه‌های کلیه مدیران اجرایی تربیت بدنی سراسر کشور از طریق یک پرسش‌نامه پنج بخشی جمع‌آوری گردید.برای جمع‌آوری‌ داده‌های مورد نیاز از تکنیک دلفای استفاده شد. یافته‌ها:نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان داد که سه ملاک کاربردی بودن‌ (با 165 امتیاز)،نوآوری و ابتکار(با 153 امتیاز)و اهمیت به ارزشهای فرهنگی‌ و اجتماعی(با 150 امتیاز)در اجرای تحقیقات علوم ورزشی به ترتیب سه‌ اولویت اول را به خود اختصاص می‌دهند.در ارتباط با حوزه‌های کلان‌ پژوهشی،ورزش آموزش و پرورش(با 170 امتیاز)،ورزش همگانی(با 160 امتیاز)و ورزش قهرمانی(با 151 امتیاز)،آزمایشگاه علوم ورزشی(با 149 امتیاز)و روانشناسی ورزش(با 146 امتیاز)نیز به عنوان سه اولویت اول‌ انتخاب شدند. نتیجه‌گیری:به‌طور کلی،با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان چنین‌ نتیجه‌گیری کرد که در بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی،تحقیقاتی باید صورت گیرد که دارای ویژگی کاربردی باشد،در حوزه ورزش آموزش و پرورش‌ قرار بگیرد و در ارتباط با علم تمرین باشد.در این صورت،پژوهش‌ها براساس‌ نیازهای واقعی جامعه ورزش کشور به اجرا درمی‌آیند و از پراکنده کاری‌ تحقیقاتی جلوگیری به عمل خواهد آمد و خطمشی تحقیقات در بخش تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی به روشنی ترسیم می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به حساسیت‌ موضوع تحقیق و نظر به اهداف پژوهش حاضر که اولویت‌های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی را از دیدگاه مدیران و مسئولان ارشد نظام تربیت بدنی کشور مورد مطالعه‌ قرار داده است،نتایج دوری از تک‌بعدی‌نگری با گسترده و دامنه تعمیم‌پذیری بالا حاصل خواهد شد که می‌توان براساس آن نیازهای جامعه ورزشی را شناسایی نمود و مبتنی‌بر آن،خطمشی تحقیقاتی را در حوزه علوم ورزشی تبیین کرد. جدول 1:ملاک‌های اولویت تحقیقات علوم ورزشی از نظر مدیران ارشد تربیت بدنی کشور اسکنحوزه‌های کلان در ارتباط با حوزه‌های کلان تحقیقاتی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی همان‌گونه‌ که در جدول 2 ملاحظه می‌شود،بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که ورزش‌ آموزش و پرورش،ورزش همگانی،ورزش قهرمانی،ورزش بانوان،ورزش دانشگاه‌ها، ورزش اقشار ویژه،و در نهایت ورزش کارگری و کارمندی به ترتیب اولویت‌های اول تا هفتم را به خود اختصاص می‌دهند. اولویت پژوهشی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مختلف از نظر مدیران و مسئولان ارشد تربیت‌ بدنی کشور اسکن اسکنبحث‌ ملاک‌های اولویت تحقیقات بررسی اطلاعات به دست آمده در ارتباط با اهمیت ملاک‌های مطرح و موردنظر در ارتباط با اجرای تحقیقات رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه مدیران و مسئولان‌ اجرایی ورزش کشور حاکی از آن بود که ملاک کاربردی بودن تحقیقات اولین و مهم‌ترین ملاک و معیار موردنظر در انجام تحقیقات رشته است. در ارتباط با تحقیقات مربوط به آزمایشگاه علوم ورزشی از دیدگاه مدیران و مسئولان‌ ارشد نظام تربیت بدنی کشور نتایج حاکی از آن بود که این رشته از تحقیقات از اهمیت‌ و اولویت بسیار بالایی برخوردار بوده و در بین رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مختلف‌ رتبه دوم را به خود اختصاص داده است."

کلیدواژه ها:

علوم ورزشی ، اولویت‌های پژوهشی ، ملاک‌ها ، حوزه‌های‌ پژوهشی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.