Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شناخت ناهنجاری های دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله و ارتباط آن به سه عامل سن، وزن و قد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 123 تا 134)

چکیده:

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت ناهنجاری‌های ستون فقرات‌ و اندام تحتانی دانش‌آموزان پسر و ارتباط این ناهنجاری‌ها با سه عامل سن، وزن و قد انجام گردید. روش:آزمودنی‌های پژوهش حاضر را 1688 پسر 11 تا 13 ساله شهرستان کرج‌ با میانگین قد 68/0+-152 سانتی‌متر و وزن 48/7+-2/49 کیلوگرم تشکیل‌ می‌دادند.در این پژوهش،ابتدا با استفاده از دوربین دیجیتال از هریک از آزمودنی‌ها از سه نما(قدامی-خلفی-پهلویی)عکس‌برداری گردید و سپس‌ توسط نرم‌افزار حرکات اصلاحی،ناهنجاری‌های این دانش‌آموزان ارزیابی و ثبت شد.برای تعیین میانگین،انحراف استاندارد و ارتباط میزان ناهنجاری‌ها با عوامل مذکور از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد(5./0> p ). یافته‌ها:براساس یافته‌های این پژوهش،میزان شیوع این ناهنجاری‌ها به قرار زیر مشاهده شد:سر به جلو 83/9 درصد،گردن کج 61/2 درصد،کیفوز 07/10 درصد،اسکولیوز 58/7 درصد،لوردوز 99/22 درصد،زانوی پرانتزی 93/6 درصد،زانوی ضربدری 69/6 درصد،شانه افتاده 37/19 درصد و افتادگی لگن‌ 65/0درصد. همچنین یافته‌ها نشان داد که: 1-بین عامل سن با ناهنجاری‌های سر به جلو،کیفوز،اسکولیوز و افتادگی لگن‌ ارتباط معنی‌داری وجود دارد. 2-بین عامل وزن با ناهنجاری‌های لوردوز،زانوی پرانتزی و زانوی ضربدری‌ ارتباط معنی‌داری وجود دارد. 3-بین عامل قد با ناهنجاری‌های سر به جلو،کیفوز،اسکولیوز،زانوی پرانتزی و افتادگی لگن ارتباط معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری:می‌توان نتیجه گرفت که اولا میزان شیوع ناهنجاری در دانش‌ آموزان مقطع راهنمایی بسیار بالاست و ثانیا بروز این ناهنجاری‌ها با عواملی‌ همچون سن،وزن و قد ارتباط دارد.بنابراین با توجه به مطالب مذکور به‌ مربیان و والدین توصیه می‌شود که نه‌تنها می‌بایست چاقی و اضافه وزن را در دانش‌آموزان کنترل کنند،بلکه با علم به این مطلب که وضعیت بدنی متناسب‌ در آموزش دانش‌آموزان تاثیرگذار است،دانش‌آموزانی که دارای ناهنجاری‌های‌ جسمانی هستند را هرچه سریعتر شناسایی و به کلینیک‌های حرکات اصلاحی‌ هدایت کنند.(شایان ذکر است که این کلینیک‌ها در مناطق آموزش و پرورش‌ به همین منظور فعال هستند).بنابراین برای نیل به این هدف،نیاز به برنامه- ریزی صحیح و دقیق از طرف مسئولان و مربیان کلینیک‌های حرکات اصلاحی‌ است.

خلاصه ماشینی:

"لذا با توجه به فقر حرکتی،عادات نادرست،حمل کیف‌های سنگین توسط دانش‌ آموزان و همچنین عدم گرایش آن‌ها به تربیت بدنی و ورزش(6،9)،به نظر می‌رسد با انجام پژوهشی مقایسه‌ای بتوان علاوه‌بر بررسی میزان شیوع ناهنجاری‌ها،به ارتباط میان این ناهنجاری‌ها با عواملی همچون سن،وزن و قد پی برد تا با توجه به اطلاعات کسب شده و قابلیت اصلاح‌پذیری بسیاری از این ناهنجاری‌ها،اهدافی از قبیل‌ شناسایی،طبقه‌بندی،آموزش و اجرای برنامه‌های ویژه اصلاحی در اولویت برنامه‌های‌ تربیت بدنی آموزش و پرورش قرار گیرد. جدول 1 مقادیر همبستگی میان عامل سن و ناهنجاری‌های وضعیتی اسکنبحث و نتیجه‌گیری نتایج پژوهش حاضر در دو بخش میزان شیوع ناهنجاری‌ها و ارتباط این ناهنجاری‌ها با عوامل تأثیرگذار بر آن‌ها(سن،وزن و قد)قابل بررسی است. و بالاخره‌ در بخش آخر پژوهش حاضر نتایج نشان داد که میان عامل قد و ناهنجاری‌های سر به‌ جلو،کیفوز،اسکولیوز،زانوی پرانتزی و افتادگی لگن ارتباط معنی‌داری وجود دارد (جدول 3). از مجموع نتایج بالا می‌توان دریافت که توجه به عوامل فوق در اصلاح ناهنجاری‌ها تأثیر بسزایی دارد،بنابراین به مربیان و والدین توصیه می‌شود که اولا از شیوع چاقی و اضافه وزن در میان فرزندان خود جلوگیری کنند و ثانیا با احساس نیاز به این مطلب که‌ وضعیت بدنی خوب و سالم،پایه و اساس آموزش فرزندان آنان را نیز تشکیل می‌دهد، وضعیت بدنی آنان را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت داشتن ناهنجاری به سمت‌ کلینیک‌های حرکات اصلاحی هدایت نمایند تا با انجام تمرینات ورزشی هرچه سریع‌تر اصلاح گردند."

کلیدواژه ها:

سن ، وزن ، کیفوز ، لوردوز ، اسکولیوز ، قد ، سر به جلو ، گردن کج ، شانه افتاده ، افتادگی لگن ، زانوی پرانتزی و زانوی ضربدری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.