Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر زن ABCA1 کبدی موش ویستار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 101 تا 114)

افزایش 1 میلی گرم HDL می‌تواند منجر به کاهش 2 تا 3 درصدی بیماری‌های قلبی شود. این عمل پیشگیرانه HDL در وقوع بیماری‌های قلبی،به دلیل نقش آن در فرآیند انتقال‌ معکوس کلسترول رخ می‌دهد.فرآیند انتقال معکوس کلسترول شامل جمع‌آوری کلسترول‌ اضافی از بافت‌های پیرامونی و بازگرداندن آن به کبد،برای تشکیل صفرا است.اولین مرحله‌ انتقال معکوس کلسترول که شامل خروج کلسترول و فسفولیپید از سلول است،توسط ناقل‌ ABCA1 میانجی‌گری می‌شود.فقدان ABCA1 در مدل‌های انسانی و حیوانی،با کاهش بسیار شدید HDL و وقوع آرترواسکلروزیس همراه است؛در صورتی که افزایش آن با افزایش HDL و پیشگیری از آرترواسکلروزیس همراه می‌باشد.بدین ترتیب احتمالا"شناخت فعال‌کننده‌های‌ این ژن می‌تواند تأثیر مفیدی بر پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی داشته باشد.به منظور بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر بیان این ژن 10 عدد موش صحرایی نر از نژاد ویستار به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته،با شدت 26 متر در دقیقه و به مدت 90 دقیقه،تحت تمرین روی‌ نوارگردان قرار گرفتند.نتایج،افزایش بیان ژن ABCA1 در موش‌های گروه تجربی نسبت به‌ گروه کنترل را نشان می‌دهد.بدین ترتیب به نظر می‌رسد که یک مکانیزم مثبت فعالیت بدنی‌ منظم در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی،بیان ژن ABCA1 باشد که اولین مرحله فرآیند انتقال معکوس کلسترول است.

خلاصه ماشینی:

"این ژن می‌تواند تأثیر مفیدی بر پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی داشته باشد. بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر بیان این ژن 10 عدد موش صحرایی نر از نژاد ویستار به مدت 6 نتایج،افزایش بیان ژن ABCA1 در موش‌های گروه تجربی نسبت به‌ منظم در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی،بیان ژن ABCA1 باشد که اولین مرحله فرآیند HDL از طریق انتقال معکوس کلسترول در پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی مؤثر این فرآیند توسط ناقل‌3 ABCA1 میانجی‌گری شده و به تشکیل ذرات Pre Beta HDL 2)خروج بیشتر کلسترول به Pre Beta HDL و تشکیل ذرات صفحه‌ای‌ این مطالعات به روشنی نشان می‌دهد که عملکرد ABCA1 نقشی کلیدی در فرآیند انتقال‌ کلیدی در فرآیند انتقال معکوس کلسترول مانند افزایش میزان و ترکیب HDL (27)،افزایش‌ مطالعه‌ای به بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر تظاهر ژن ABCA1 ،که اولین مرحله در فرآیند بیان‌شونده‌5است و می‌تواند شاهد خوبی برای بررسی کل فرآیند تخلیص mRNA باشد. درصد بیان mRNA ژن ABCA1 نسبت به بتااکتین در هریک از نمونه‌های گروه‌های کنترل و تجربی همان‌طور که از شکل فوق مشخص است،بیان ژن ABCA1 در گروه تجربی،در مقایسه با از لیپید یا دارای حداقل لیپید،جهت تشکیل ذرات Pre Beta HDL است. مطالعات بیشتر در مدل‌های حیوانی فاقد ژن ABCA1 بر عملکرد این ژن در انتقال معکوس‌ کلسترول و تشکیل ذرات بالغ HDL صحه گذاشته است(39). کلسترول و نیز نقش مهم آن در تشکیل ذرات بالغ HDL ،این تحقیق برای نخستین بار در مطالعه مشخص است ژن ABCA1 توسط تمرین استقامتی با شدت متوسط بیان می‌شود. و در نتیجه خروج بیشتر کلسترول از سلول توسط این ناقل باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.