Skip to main content
فهرست مقالات

هنگامه های ناسزاشناسی و ناسزادرمانی (پوزش پیشاپیش)

نویسنده:

چکیده:

(IBآسیب‌شناسی فضاهای ناشناخته فراوان دارد.ناسزاها و نفرین‌ها در قالب کنایه‌ها، تشبیه‌ها،مجازها و رفتارهای حسی-حرکتی،بخش بزرگی از آسیب‌دیده‌گی ارتباطهای‌ گفتاری،اشاره‌ای و نمادی را در بر می‌گیرد که با تمام فراوانی و گستردگی توجه کمتر پژوهشگر و صاحب نظری را بطور جدی جلب کرده است.با تکیه به نظریه هنگامه‌ها (مجتمع‌های روان فضایی پویا که در شماره‌های پیشین از آن یاد کردیم)،در فضای ناسزاها گام می‌گذاریم،هنگامه‌های آسیب‌دیده و آسیب‌زا را جستجو می‌کنیم،گستردگی و ژرفای‌ آنها را بررسی می‌نمایی. پس از نقل مفاهیم و تعاریف موردی را مثال می‌زنیم و امکان کاربرد نظریه را در ناسزاها نشان می‌دهیم،برداشتهای تازه‌ای به ارمغان می‌آوریم و با پوزشی پیشاپیش،لزوم‌ شاخه‌ای از آسیب‌شناسی را با عنوان ناسزاشناسی پیشنهاد می‌نمایم.IB)

خلاصه ماشینی:

"VK) Insidences of Insulotogie and Insultherapy In this report the following words are determined in new concept by rumpus theory Keywords:Insultologie,Incidence,Insulte,Projection,Extraposition, Introjection,Intraposition,Insultologue,Contexte Psycho-Espace,Insulte,Hetero -poise,Auto-poise,Protocol,Lieu Place,Niche,Transvision,Sens, Senification, مفاهیم و تعاریف‌ ناسزاشناسی‌1 ناسزاشناسی دانش هنگامه‌های‌2پویای آسیب‌دیده و آسیب‌زایی است که در فضایی‌ میان ناسزاگو و ناسزاشنیده پیدا می‌شود. ناسزاگو مجتمع روان فضایی پویا1و آسیب‌زننده است که در وضعیت آسیب‌زننده‌ خود کانونهای پرباری از رفتارها،تخیلات،هیجان‌ها،تمایلات و رمزهای انباشته دارد و در هنگامه‌های ناسزا آنها را برونفکنی،برون‌نمایی می‌کند:ناسزاگو با نسبت دادن ناسزاها به‌ دیگری«پنداری اجتماعی از خویشتن»را بروز می‌دهد(برون‌فکنی می‌کند)و با نشان دادن‌ رفتارهای ناسزا آلود در رابطه با دیگری،«خویشتنی آسیب‌زننده»از خود نشان می‌دهد(برون‌ نمایی می‌کند): وقتی می‌گوید:«تو مانند شیطانی و یا تو دروغگو هستی»(برون‌فکنی کرده است) پنداری اجتماعی از خویشتن را به دیگری نسبت داده است. این تلاش‌ها را در قالب روش‌های سنتی رواندرمان فردی و گروهی مانند پسیکو درام،تداعی آزاد،تحلیل رویاها، انجام می‌دهیم:در بازی‌های نمایشی با تعویض نقشها و بازسازی هنگامه‌های ناسزا میان‌ ناسزاگو،ناسزا شنیده و طرح پرسشهای چهارگانه زیر میزان حساسیت درمان را افزایش می‌ دهیم: 1-این صحنه‌ها و آنچه گفتید،احساس کردید و انجام دادید،شما را به یاد"خاطراتی‌" انداخت؟ 2-چیزهایی بود که‌"می‌خواستید"بگویید ولی نگفتید؟ 3-کدام صحنه،کدام نقش و یا کدام سخن و کدام ناسزا بیشتر در شما«تاثیر»گذاشت؟ 4-اکنون چه«تغییر»حالی در خود احساس می‌کنید؟ پاسخ‌هایی که بدست می‌آوریم بیشترین و حساس‌ترین تغییرات درمانی را در بر دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) ناسزا به خودم:بدبخت،روانی،در وجودم خود را مانند پرنده‌ای احساس می‌کنم که‌ می‌خواهد پرواز کند،اما نمی‌تواند،بال و پرش شکسته است،آزویش،عشقش همه چیزش‌ پرواز است اما نمی‌تواند،بالهایش شکسته است،از این وضعیتی که دارد متنفر است،احساس‌ ذلت می‌کنم."

کلیدواژه ها:

درمان ، پژوهش ، ناسزا ، ناسزا شنیده ، برون فکنی ناسزا ، درون فکنی ناسزا ، پندار اجتماعی از خویشتن ، جایگاه و آشیانه ناسزا ، ابعاد و سطوح ناسزا ، ناسزاشناسی ، ناسزاگو ، هنگامه‌های ناسزا ، طنین‌ ناسزا ، ساخته‌های ناسزا ، خویشتن آسیب‌زننده ، پندار از خویشتن ، خویشتن آسیب‌دیده ، پویایی ناسزا ، سازنده‌های‌ ناسزا ، دوره و مدت در ناسزا ، گزارشنامه‌ ناسزاشناسی ، برداشتهای فرانگرانه در ناسزا:تشخیص


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.