Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان

نویسنده:

(12 صفحه - از 7 تا 18)

در این پژوهش، اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از بین دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی 40 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. مداخله ی آزمایشی (آموزش مهارت های مدیریت استرس) بر روی گروه آزمایش، طی 8 جلسه ی 75 دقیقه ای اعمال گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های مدیریت استرس باعث افزایش سلامت روان و کاهش نشانگان جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی می شود

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش مهارت‌های مدیریت استرس باعث‌ افزایش سلامت روان و کاهش نشانگان جسمانی،اضطراب،اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی‌ می‌شود. میزونو5و همکاران(1999 به نقل از نظامی،1386)نشان دادند که سلامت روان و شیوه‌ی مقابله‌ی مساله مدار رابطه‌ی معنا داری دارند و آموزش کنترل و مقابله با استرس،نمرات افراد را در افسردگی،اضطراب‌ بیماری عمومی و اختلال کارکرد اجتماعی بطور معناداری کاهش می‌دهد. Keogh با توجه به اینکه،در رویکرد رفتاری-شناختی،روش حل مساله به صورت رفتاری تعریف شده‌ است و در این فرایند احتمال انتخاب موثرترین پاسخ از میان راه حل‌های مختلف افزایش می‌یابد و با افزایش توانایی فرد او را به سمت زندگی آرام‌تری رهنمون می‌شوند،در این پژوهش نیز با توجه‌ به ویژگی‌های خاص دوره‌ی دانشجویی،نقش آموزش مهارت مدیریت استرس را به عنوان یکی از شیوه‌های مقابله‌ای در سلامت روان دانشجویان مورد مطالعه قرار داده‌ایم. Mcnamara (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌ها برای بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های مدیریت استرس در سلامت روان دانشجویان،میانگین‌ نمرات گروه آزمایش و گواه را در جدول 2 مقایسه کرده‌ایم. برای بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های مدیریت استرس در مولفه‌های سلامت روان(نشانگان جسمانی،اضطراب‌ اختلال در عملکرد و افسردگی)نمرات گروه آزمایش و گواه را در جدول 3 مقایسه کرده‌ایم. جدول 3:نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا)روی نمرات تفاضل(پیش آزمون-پس آزمون) مولفه‌های سلامت گروه‌های آزمایش و گواه (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طوری که در جدول 3 ملاحظه می‌شود،سطوح معنی دارای همه آزمونها،بیانگر آن است که‌ بین دانشجویان گروه‌های آزمایش و گواه،حد اقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته(مولفه‌های‌ سلامت)تفاوت معنا داری وجود دارد،برای پی‌بردن به تفاوت،نتایج حاصل را در جدول 4 نشان‌ داده‌ایم."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.