Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اپیدمیولوژیک وضعیت پرده بکارت در مراجعین به واحد معاینات پزشکی قانونی استان تهران در تابستان و پاییز سال 1386

نویسنده:

(4 صفحه - از 92 تا 95)

زمینه و هدف: معاینه تخصصی پرده بکارت تاثیرات فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی وسیعی به همراه دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژیک وضعیت پرده بکارت در مراجعین به واحد معاینات زنان مرکز پزشکی قانونی استان تهران در تابستان و پاییز سال 1386 انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی با تکمیل فرم اطلاعاتی به صورت مصاحبه حضوری و نیز معاینه اختصاصی مراجعین جهت ارزیابی پرده بکارت انجام شده است. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 13 صورت گرفته است. یافته ها: از مجموع 494 نمونه جمع آوری شده، از نظر سنی، گروه سنی 20-16 سال بیشترین موارد را به خود اختصاص داد. مهم ترین علل ارزیابی پرده بکارت به ترتیب شامل بررسی روابط جنسی بین افراد، بررسی تجاوز جنسی، معاینه قبل از ازدواج و طلاق بودند. بیشترین فراوانی انواع آناتومیک پرده بکارت مربوط به پرده حلقوی قابل اتساع با لبه صاف بود (4/34%). بیشترین موارد پارگی (2/54%) در پرده های حلقوی غیرقابل اتساع با لبه صاف و بیشترین موارد ساییدگی (2/80%) در پرده های حلقوی قابل اتساع با لبه صاف بود. بیشترین نواحی پارگی و ساییدگی پرده بکارت در ناحیه ساعت های 9-6 و6-3 و بیشترین فراوانی زمان حدوث ازاله بکارت (6/75%) بیش از سه هفته قبل از مراجعه بود. رابطه آماری معنی داری بین وضعیت پرده بکارت از نظرسلامت یا ازاله و علت مراجعه، گروه های سنی مراجعین وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت معاینه تخصصی پرده بکارت، کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر پزشکان و ماماهای درگیر در معاینه پرده بکارت به منظور شناخت انواع آناتومیک پرده و افتراق یافته های طبیعی از موارد غیر طبیعی ضروری است و دادن آگاهی به قشر نوجوان و جوان درخصوص جرایم جنسی، معاینه تخصصی پرده بکارت در صورت تمایل زوجین در مشاوره های قبل از ازدواج و مطالعه و تحقیقات اجتماعی درخصوص علل تاخیر در مراجعه افراد جهت معاینه و جنبه های دیگر این معاینه تخصصی در سایر مراکز دانشگاهی نیز توصیه می گردد.

خلاصه ماشینی:

"بررسی اپیدمیولوژیک وضعیت پرده بکارت در مراجعین به واحد معاینات زنان مرکز پزشکی قانونی استان تهران در تابستان و پاییز سال 6831 روش بررسی:این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی با تکمیل فرم اطلاعاتی به صورت مصاحبه حضوری و نیز معاینه اختصاصی مراجعین جهت‌ ارزیابی پرده بکارت به ترتیب شامل برری روابط جنسی بین افراد،بررسی تجاوز جنسی،معاینه قبل از ازدواج و طلاق بودند. ساییدگی پرده بکارت در ناحیه ساعت‌های 9-6و 6-3 و بیشترین فراوانی زمان حدوث ازاله بکارت(57/6%)بیش از سه هفته قبل از مراجعه‌ رابطه آماری معنی‌داری بین وضعیت پرده بکارت از نظر سلامت یا ازاله و علت مراجعه،گروه‌های سنی مراجعین وجود داشت. در خصوص جرایم جنسی،معاینه تخصصی پرده بکارت در صورت تمایل زوجین در مشاوره‌های قبل از ازدواج و مطالعه و تحقیقات اجتماعی‌ در خصوص علل تأثیر در مراجعه افراد جهت معاینه و جنبه‌های دیگر این معاینه تخصصی در سایر مراکز دانشگاهی نیز توصیه می‌گردد. (***)متخصص پزشکی قانونی،بخش معاینات زنان مرکز پزشکی قانونی استان تهران معاینه پرده بکارت،دهانه واژن به صورت یک‌صفحه ساعت گرد فرض‌ یافته این مطالعه فقط جهت ارزیابی تجاوزات جنسی انجام می‌شود لذا فراوانی علل ارزیابی پرده بکارت به ترتیب شامل بررسی روابط جنسی‌ کننده جهت ارزیابی تجاوز جنسی در 54/9% موارد پرده بکارت سالم‌ ازاله بکارت در مراجعین جهت ارزیابی تجاوز جنسی بیشتر از سه هفته‌ بیشترین علل ارزیابی پرده بکارت به ترتیب شامل بررسی روابط جنسی‌ و بیشترین میزان ازاله پرده بکارت در گروه سنی 52-12 سال و موارد ارجاعی جهت معاینه پرده بکارت از نوع حلقوی با لبه صاف قابل‌ sexual offences in women referred to Tehran legal "


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.