Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر تمرینات پیلاتز بر درد و کنترل ثبات کمر در کمر درد مزمن غیراختصاصی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 21 تا 30)

نقش عضلات تنه،بخصوص ترنسورس ابدومینیس و مولتی فیدوس در ثبات ناحیه فقرات کمری اثبات شده است.ستون‌ فقرات به عنوان تکیه‌گاه اندام‌ها،ذاتا بی‌ثبات و به مشارکت عضلانی برخوردار از یک سیستم کنترل حرکتی کارآمد جهت تعیین دقیق وضعیت ثباتی و ایجاد پاسخ‌های حرکتی مناسب وابسته می‌باشد.تغییرات سیستم کنترل حرکت فرد را مستعد کمردرد می‌کند و بالعکس.لذا در کنترل کمردرد طراحی برنامه ورزشی مناسب جهت تقویت این عضلات و بهبود عملکرد سیستم مذکور مهم است.این مطالعه کارآزمایی بالینی یک‌سو کور تأثیر تمرین پیلاتز را بر شدت درد و ثبات ستون فقرات ارزیابی می‌کند.32 پرستار با کمردرد مزمن غیراختصاصی به صورت تصادفی در دو گروه پیلاتز و کنترل قرار گرفتند.گروه پیلاتز به مدت 6 هفته برنامه تمرینی را تحت نظر محقق انجام دادند.با VAS شدت درد،. McGill Q. ماهیت درد، Pressure Biofeedback ثبات کمری سنجیده شد.آنالیز داده‌ها توسط تست تی مستقل و تست تی زوجی انجام شد.کاهش معنی‌دار شدت درد در گروه پیلاتز P-0/0001 ،افزایش ثبات کمری در گروه پیلاتز P-0/0001 دیده شد.گروه کنترل تفاوت معنی‌داری در اندازه‌گیری پس آزمون نشان نداد.اختلاف معنی‌دار نتایج پس‌ آزمون بین گروه کنترل و گروه پیلاتز در افزایش ثبات کمری P-0/0001 و شدت درد P-0/0001 وجود داشت.متد اختصاصی تقویت core پیلاتز با فوائد چندجانبه،به عنوان یک روش مکمل در درمان کمردرد مزمن غیراختصاصی قابل‌ توصیه می‌باشد

خلاصه ماشینی:

"بررسی اثر تمرینات پیلاتز بر درد و کنترل ثبات کمر دو کمردود مزمن غیراختصاصی فاطمه بانیگل‌1*،رضا رجبی**،عباس رحیمی*** تاریخ دریافت مقاله:6/87 تاریخ پذیرش مقاله:8/87چکیده (IBنقش عضلات تنه،بخصوص ترنسورس ابدومینیس و مولتی فیدوس در ثبات ناحیه فقرات کمری اثبات شده است. ولی در این مطالعات از تمرین پیلاتز با تجهیزات و دستگاه و یا تمرینات به همراه درمان‌های دارویی یا فیزیکی‌ دیگر استفاده شده است همچنین تاکنون هیچ مطالعه‌ای در مورد اثر مداخله ورزشی پیلاتز روی ثبات کمری-لگنی‌ گزارش نشده است. لذا این تحقیق برای بررسی اثر مداخله ورزشی خاص براساس متد پیلاتز بدون هیچ درمان دارویی‌ یا فیزیکی دیگر روی شدت کمردرد و ثبات لگن و کمر در یک جمعیت شغلی بدپوسچر با کمردرد مزمن‌ غیراختصاصی طراحی گردید. فرضیه اصلی این تحقیق این است که تمرینات پیلاتز باعث تغییر در میزان شدت‌ کمردرد و کنترل ثبات کمر افراد مورد مطالعه می‌شود. در راستای یافته‌های تحقیق حاضر گزارش شده است که تمرینات پیلاتز باعث توسعه کنترل‌ حسی-حرکتی عضلات تنه و عضلات core می‌شود(24 و 25)و با توسعه ثبات تنه،نیروهای اضافی آسیب‌رسان به ستون فقرات کاهش یافته و موجب کاهش درد می‌شود. تغییر فراخوانی سیستم عصبی عضلانی ناحیه کمری-لگنی(28)و نقص عملکرد عضلات‌ عمقی شکم با فقدان ثبات ستون فقرات در کمردرد گزارش شده است(29 و 30). پیشنهاد کاربردی تحقیق این مطالعه نشان داد که روش پیلاتز تعدیل شده به عنوان یک متد اختصاصی تقویت عضلات مرکزی (Core) بدن، به عنوان یک ورزش ثباتی عملکردی خاص می‌تواند کمردرد مزمن را در افراد بدون هیچ مداخله دارویی یا الکتریکی‌ (1)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.