Skip to main content
فهرست مقالات

«حیث التفاتی» چیست و چرا مهم است؟

نویسنده:

مترجم:

ISC (12 صفحه - از 69 تا 80)

چکیده:

نویسنده، ضمن به دست دادن مفهومی کلی از چیستی «حیث التفاتی» از اهمیت آن می پرسد و در پاسخ، به تنگنای شخصی یا تنگنای دکارتی که فلسفه در سده های گذشته دچار آن بوده است، اشاره می کن د. بر اساس معرفت شناسی دکارتی و لاکی، زمانی که ما شناسایی حاصل می کنیم، نخست از خودمان یا تصورات خودمان آگاه می شویم. در این فلسفه ها آگاهی چونان یک وهم، یا یک جعبة دربسته پنداشته م یشود؛ و آگاهی ما متوجه انطباعات و مفاهیم در این فضای بسته اند و به طور مستقیم به خود اشیا در بیرون راهی ندارند. بدین روی، آگاهی های ما در درجه نخست اساسا (آگاهی) «از» چیزی نیستند؛ بلکه ما گرفتار وضعیتی هستیم که تنگنای شخصی نامیده می شو د. نویسنده سپس، با اشاره به رمان «مورفی» ساموئل بکت، تنگنای شخصی را بیشتر توضیح می دهد و با بیان اینکه: ما به طور طری می دانیم که در ذهنیت خودمان محبوس نیستیم، اهمیت مسئله حیث التفاتی را در آن می داند که موجب رهاسازی ما از تنگنای شخصی و بره مریختن دکترین دکارتی می شو د. پدیدارشناسی نشان می دهد که ذهن، امری عمومی است؛ چیزی که فعالیت می کند و خود را به نحو فاش وعلنی، و نه محدود در چارچوب خود، می نمایاند. همه چیز، بیرونی است. اشیا به نحوه های گوناگون می توانند موجود باشند، نحوه پدیدارشدن اشیا، بخشی از هستی آن هاست؛ اشیا آن گونه که هستند، پدیدار می شوند و آن گونه هستند که پدیدار می شوند. اشیا صرفا موجود نیستند؛ آنها همچنین خودشان را آ ن گونه که هستند، می نمایانند.

کلیدواژه ها:

پدیدار شناسی ، پدیدار ، حیث التفاتی ، تنگنای شخصی ، تنگنای دکارتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.