Skip to main content
فهرست مقالات

حیث التفاتی ذهن نزد ابن سینا

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 147 تا 172)

چکیده:

درباره نقش شیخ الرئیس ابن سینا در شکل گیری و بسط نظریه حیث التفاتی ذهن، دیدگا ه های بعضا متفاوتی وجود دار د که در اینجا به دو گروه از صاحب نظرانی که در این خصوص اظهارنظر کرده اند، اشاره ای خواهیم داشت: 1. گروهی بر این عقیده اند که ابن سینا در بسط مفهوم حیث التفاتی دارای نقشی محوری و بنیادین بوده است؛ زیر ا اصطلاح لاتینی« intention» اساسا ترجمه «معنا» در آثار ابن سینا است. 2. گروه دیگری بر این باورند که ابن سینا مبدع نظریه حیث التفاتی ذهن آثار او، ربطی به مفهوم حیث التفاتی ذهن « معنا » نبوده است و اصطلاح ندارد. بنابراین برای ارزیابی نقش ابن سینا در بسط مفهوم حیث التفاتی نمی توان صرفا به سیر تاریخی تطور این مفهوم اکتفا نمو د؛ بلکه می باید به متن آثار او رجوع کرد و با تحلیل و بررسی آر ای معرفتی وی نقش او را در بسط حیث التفاتی تعیین کرد. ازاین رو، ابتدا شرح مختصری از تاریخچه این مبحث در عالم اسلام، به ویژه در آرای فارابی به دست خواهیم داد و پس از آن به بحث اصلی مان یعنی حیث التفاتی در ابن سینا، بازخواهیم گشت.

کلیدواژه ها:

معنا ، ادراک حسی ، آگاهی ، ابن سینا ، حس مشترک ، حیث التفاتی ، وهم


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.