Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی قابلیتهای کار آفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 73 تا 90)

هدف کلی این پژوهش بررسی قابلیتهای کارآفرینی(استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت، ریسک‌پذیری و خلاقیت) دانشجویان دانشگاه اصفهان و تأثیر آموزشهای دانشگاهی در افزایش این قابلیتهاست. پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه 89/. برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 250 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 84-83 بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت بالاتر از حد میانگین بود، اما نمرات ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پایین تر بود. همچنین، آموزشهای دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان مؤثر نبوده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.