Skip to main content
فهرست مقالات

ساز و کارهای روان شناختی فرایند درونی سازی ارزش های اخلاقی مقاله

نویسنده:

چکیده:

پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوا و با صرف نظر ازویژگی کمی آن، به بررسی سازوکارهای فرایند درونی سازی اخلاقی در رویکردهای روان شناختی عمده می پردازد.رویکرد روان تحلیل گری، مبدء این فرایند را فشارهای اجتماعی برای مبادرت به اعمال مورد پذیرش جامعه می داند و همانندسازی و تکوین فرامن، با انگیزه پرهیز از از دست دادن عشق والدین را سازوکارهای اصلی می داند. بر حسب رویکرد شناختی- اجتماعی، هنجارهای اخلاقی در اصل پدیده ای بیرونی و اجتماعی بوده و از طریق فرایندهای تجربه تنبیه، الگوبرداری، تقویت خود، خود نظم دهی و احساس همدلی در خزانه رفتاری فرد جای می گیرند. از دیدگاه شناختی- تحولی، ارزش های اخلاقی یک نظام استدلال در درک روابط اجتماعی می باشند. سازوکارهای اساسی این فرایند را تعارض شناختی، کنش های مکمل جذب و انطباق و در نهایت، تعادل جویی تشکیل می دهند. رویکرد شناختی- عاطفی، تحول درونی سازی اخلاقی را از خلال فنون نظم دهی، پردازش های شناختی و سطح بسنده انگیزش فرد صورت تبیین می کند. هر چند همه رویکردها بر تعامل تعیین کننده های درونی و محیطی تاکید می ورزند، اما میزان مشارکت آنها در درونی سازی متفاوت است. رویکردهای روان تحلیل گری و شناختی- اجتماعی، نقش پدیده های اجتماعی ـ برونی را موثرتر می دانند و دیدگاه های شناختی- تحولی و شناختی- عاطفی بر تعیین کننده های درونی، تاکید بیشتری دارند.

Apart from the quantitative peculiarities، the present study seeks to deal with not only the analysis of the content but also the mechanisms of internalizing moral values in main psychological approaches. The psychoanalytical approach considers this process as something originated in social pressures for doing the actions which are socially accepted and takes identification and formation of super-ego or the motivation to avoid losing parents’ love as the main mechanism. According to socio-cognitive approach، moral norms are essentially considered to be an external and social phenomenon and among individuals’ actions through such experimental processes as punishment، self-organization، and sympathetic feeling. From the cognitive-developmental viewpoint، moral values is a system of argument in perceiving social relations. The main mechanisms of the very process comprises cognitive conflict، assimilation and accomndation، adaptation and equilibration. The cognitive-emotive approach explains the moral internalization as a change through regulatory techniques، cognitive processing، and individual’s efficient motivation. Although all approaches put emphasis on the interactions of crucial internal and environmental determinants، the extent to which they participate in the process of internalization is different. The psychoanalytical and cognitive-social approaches consider the role of socio-external phenomena more effective and cognitivedevelopmental and cognitive-emotive approaches give more importance to the internal determinants.

خلاصه ماشینی:

"به بیان دیگر، اولویت اساسی‌تر هر نظام تربیتی، آن است که مقاومت در برابر وسوسه‌گری‌ها را به طور ذاتی در افراد برانگیخته و احساس ندامت و گناه را در موارد نقض هنجارهای اخلاقی، بدون نیاز به حضور تعیین‌کننده‌های خارج از ذات‌ تجربه کنند؛ 1 یعنی وضعیتی که انتقال از عوامل بیرونی به احساسات درونی و باورهای اخلاقی به عنوان بنیان‌های رفتار اخلاقی، 2 ویژگی اصلی آن به شمار می‌رود؛ چیزی که به اعتقاد بسیاری از دانشمندان حوزه‌های مربوط فرایند اصلی تحول اخلاقی تلقی می‌شود. در نتیجه، وقتی با یک شرایط وسوسه‌برانگیز جدید مواجه می‌شود که او را به نقض اصول و هنجارهای خاص ترغیب می‌کند، این ظرفیت و توانایی را دارد که حتی در غیاب یک ناظر بیرونی ازتخلف پرهیز کند، بدون این‌که نیاز به آن باشد که نگرش خاص خود را زیر پا بگذارد یا برخلاف خودپنداره‌اش در مورد خوب بودن عمل کند. بر حسب هافمن 55 به رغم این‌که رشد اخلاقی در کودکان ممکن است خارج از چارچوب و شرایط نظم‌دهی و در ضمن تعامل با دیگران حاصل شود، اما برخوردهای انضباطی والدین با کودک نقشی اساسی در فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی او ایفا می‌کنند. E. The development of moral behavior and conscience from a socialization perspective, In Killen, M & Smetana, J. E. The development of moral behavior and conscience from a socialization perspective, In Killen, M & Smetana, J."

کلیدواژه ها:

درونی سازی ، ارزش های اخلاقی ، سازوکار روان شناختی

psychological mechanism ، Internalization ، Moral Values


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.