Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی مقاله

نویسنده:

چکیده:

این مقاله به بررسی رابطه بین اضطراب وجودی و اضطراب مرضی، و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی می پردازد. روش پژوهش، از نوع پس رویدادی ـ مقایسه ای به روش هم بستگی است. برای جمع آوری داده ها از دو مقیاس «اضطراب وجودیگود» و «اضطراب کتل» که از اعتبار و روایی خوبی برخوردارند، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهم بستگیپیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین اضطراب وجودی و اضطراب مرضی هم بستگی معنادار مثبت وجود دارد. اضطراب وجودی پیش بینی کننده اضطراب مرضیاست. مقایسه افراد بزهکار، عادی و مذهبی در میزان اضطراب وجودی و مرضی معنادار بوده، دین داری و تحصیلات سهم زیادی در تاثیرگذاری بر کاهش اضطراب، به ویژه اضطراب وجودی داشت.در نهایت، اضطراب وجودییکی از پایه ها و منشا اضطراب مرضیاست. افراد مذهبیکمتر از اضطرابوجودی رنج می برند؛ در مقابل، بزهکاران بیشتر به این نوع اضطراب مبتلایند؛ و این نشانگر تاثیر مثبت پایبندی مذهبی، و اثر منفی بزهکاریبر اضطراب است.

This article seeks to study the relationship between the existential and health anxiety (illness phobia) and the extent to which the three classes of people might be affected: criminals، ordinary people (laymen) and religious people. The method used in this study is a post-event method، comparative method or correlational method. To collect data، the two scales، Good’s existential anxiety scale and Cattell’s anxiety، which are of significant validity and reliability، were used. To analyze the date (variables)، Pearson correlation coefficient، the one-way analysis of variance and regression analysis were used. The findings of the research showed that there was a significant positive correlation between the existential anxiety and health anxiety (also known as illness phobia).The existential anxiety can play a predicting role in the designation of the health anxiety. In comparing the three groups of people: criminals، ordinary people and religious people، it was made clear that significant differences arise as to the extent to which they are affected by the existential anxiety or health anxiety and that one’s religiousness (religiosity)and education play a great part in reducing anxiety، especially the existential anxiety. In the end، one can say that the existential anxiety can be taken as the root and origin of health anxiety. Religious people are less affected by the existential anxiety. In contrast، criminals suffer more from the existential anxiety. This bears evidence to the fact that religious commitment or religiosity has positive and criminality has negative effects as to the increase or decrease in anxiety.

خلاصه ماشینی:

"91 پژوهش‌های بسیاری تأثیر مثبت دین‌داری و عوامل مذهبی بر افزایش سطح بهزیستی و سلامت روانی، بهبودی بیماری‌‌های روانی و جسمی، مقاوم کردن افراد در برابر تنیدگی‌، اضطراب و افسردگی، و ایجاد آرامش، امید، معناداری و شادکامی را به دست آورده‌اند. هم‌سانی درونی این پرسش‌نامه به روش دونیمه‌سازی نیز به دست آمد که عبارت است از: جدول 2 ـ پایایی مقیاس اضطراب وجودی به روش دونیمه‌سازی آلفای کرونباخ بخش اول 721/0 بخش دوم 862/0 هم‌بستگی بین دو فرم 780/0 ضریب اسپرمن ‌ـ براون 876/0 ضریب دونیمه‌سازی گاتمن 868/0 باطلا»،(ص: 27) 111 و گرداب ترس از تنهایی: «إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذکرک»، 112 راهنمایی آنها در گام‌برداشتن در مسیر زندگی هدفمند، با‌معنا و درست، رساندن به تعالی و خوشبختی است: «یاأیها الإنسان إنک کادح إلی‌ ربک کدحا فملاقیه»(انشقاق: 6) مرگ در نظر افراد با ایمان پایان زندگی نیست نیست: «قل إن الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلی‌ عالم الغیب و الشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون»؛(جمعه: 8) 113 بلکه وسیلة رجعت به سوی ‌آفریدگار و رسیدن به رستگاری است: «کل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون»؛ٰ 114 و مصیبت، درد و رنج زندگی دنیوی با اتکای الهی شیرین و بامعنا‌است: «إن صبت علیهم المصائب لجئوا إلی الاستجارة بک علما بأن أزمة الأمور بیدک و مصادرها عن قضائک». Berman, Paul Tillich's theory of existential anxiety: A preliminary conceptual and empirical examination. Berman, Paul Tillich's theory of existential anxiety: A preliminary conceptual and empirical examination."

کلیدواژه ها:

بزهکاری ، دین داری ، معنای زندگی ، اضطراب وجودی ، اضطراب مرضی

the Meaning of Life ، religiousness ، criminality ، Health anxiety ، the existential anxiety


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.