Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان اثر بخشی آموزش های روان شناختی مبتنی بر روایات اسلامی در رضایت زناشویی زوجین مقاله

نویسنده:

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی نتایج آموزش های حدیثی بر رضایت زناشویی بیست همسر (ده زوج) مراجعه کننده به مرکز مشاوره موسسه مطالعاتی مشاوره اسلامی در قم است که حاضر به فراگیری این آموزش ها شده اند. روش تحقیق، آزمایشی با گروه گواه و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون بوده است. گروه آزمایش، متشکل از بیست زوج دارای مشکلات زناشویی بود که آموزش های روان شناختی مبتنی بر آیات و روایات اسلامی را دریافت کردند و گروه گواه نیز متشکل از بیست زوج دارای مشکلات زناشویی بودند که هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از مصاحبه تشخیصی و پیش آزمون، هریک از زوجین گروه آزمایش، در شش جلسه به صورت گروهی و یا انفرادی آموزش دیدند و به فاصله دو هفته پس از پایان آموزش، پس آزمون از آنها به عمل آمد. مقایسه یافته های دو گروه نشان داد که آموزش های روان شناختی یاد شده در بهبود روابط همسران و در نتیجه، رضایتمندی زناشویی آنها موثر است؛ و نیز به دست آمد که آموزش ها تاثیرات ماندگاری (در طول زمان) بر بهبود رضایتمندی زناشویی زوجین داشته است. همچنین، نتایج، گویای عدم تاثیر جنسیت بر اثربخشی آموزش های روان شناختی یاد شده است.

خلاصه ماشینی:

"178 در یک بررسی 179 که دربارة زنان دانشجوی متأهل در دامنة سنی 20ـ27 سال صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که بین عوامل عقیدتی، اخلاقی، شناختی، عاطفی، رفتاری، جنسی، اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی، و استحکام زندگی زناشویی رابطة معناداری وجود دارد و چنانچه این عوامل نادیده گرفته شوند، رضایتمندی کامل از زندگی زناشویی برای زوجین حاصل نخواهد شد. 201 بر طبق این بررسی، نتایج آزمون رضایتمندی زناشویی که از گروه آزمایش، پیش و پس از ارائة آموزش‌ها به عمل آمد، نشان از آن دارد که میزان رضایتمندی زناشویی زوجین پس از دریافت آموزش‌های روان‌شناختی یاد شده، نسبت به پیش از دریافت آموزش‌ها، به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ زیرا زوجین افزون بر یادگیری مهارت‌های شناختی، عاطفی و رفتاری، با آنچه لازم است در زندگی و در ارتباط با یکدیگر آن‌را ترک کنند نیز آشنا شدند و به تعبیر امام علی علیه‌السلام راه رشد و هموار زندگی را از طریق آگاهی به آنچه نباید انجام دهند، شناختند 202 و یا به عبارت دیگر، زوجین آن‌گاه از اقدام عملی برای زندگی خوشبختانه استقبال کردند که تلخی زندگی بدبختانه را از راه آشنایی با پیامدهای نامطلوب آن چشیدند. همچنین از آنجایی که محتوای آموزش‌های ارائه شده، شامل آموزش مهارت‌های شناختی، اخلاقی، ارتباطی و جنسی به همسران است، این یافته با نتایج پژوهش آقامحمدیان (1384) هم‌سویی نشان می‌دهد؛ چراکه نتایجش گویای آن بود که بین عوامل عقیدتی، اخلاقی، شناختی، عاطفی، رفتاری و عوامل جنسی، و استحکام زندگی زناشویی رابطة معناداری وجود دارد و در صورتی که این عوامل نادیده گرفته شوند، رضایتمندی زناشویی برای زوجین حاصل نخواهد شد."

کلیدواژه ها:

رضایت زناشویی ، آموزش های روان شناختی ، بهبود روابط زوجین


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.