Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تفاوت زنان و مردان در زمینه تأثیر پذیری از نفوذ ذیگران در خرید (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 105 تا 132)

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تفاوت زنان و مردان در زمینه تاثیرپذیری از نفوذ دیگران در خرید است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بیردن و همکاران (1989) در زمینه سنجش میزان تاثیر پذیری بود. نمونهآماری این پژوهش 650 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی 87-1386 دانشگاه اصفهان بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به سوال های پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیرپذیری زنان و مردان در مولفه اطلاعاتی این شاخص معنادار ودر مولفه هنجاری این شاخص معنادار نبوده است. همچنین زنان نسبت به مردان درمولفه اطلاعاتی بیشتر تحت تاثیر نفوذ دیگران در خرید قرار می گیرند. در کنار نتایج اصلی پژوهش اعتبار شاخص تاثیرپذیری از نفوذ دیگران با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار لیزرل، بررسی و تایید شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.