Skip to main content
فهرست مقالات

گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 43 تا 52)

اه‌ هویت(موفق،معوق،تحمیل شده و پراکنده)از دقت کافی برخوردارند (ضرایب آلفا برای 4 پایگاه از 0/76 تا 0/85)و الگوی نظری مارسیا (1966)در زمینهء هویت من(اکتشاف و تعهد)برای اندازه‌گیری در فرهنگی ایرانی از روایی برخوردار است.تحلیل محتوا و ساختار مقیاس‌ هویت من نیز شناسایی هرچهار پایگاه هویت را امکانپذیر کرد و نشان‌ داد که نواحی تشکیل دهندهء پایگاههای هویت به وضوح متمایزند و مقیاس تدوین شده برای اندازه‌گیری هویت من در هر دو جنس معتبر است.

خلاصه ماشینی:

"گسترش یک مقیاس برای اندازه‌گیری هویت من Developing a Scale for Measuring Ego Identity محمد تقی دلخموش مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب چکیده گسترش یک مقیاس اندازه‌گیری روا و معتبر هویت من با توجه به‌ ویژگیهای فرهنگی جامعهء ایرانی مسئله‌ای اساسی است. یافته‌ها نشان دادند که:هماهنگی درونی هر 4 پایگاه‌ هویت(موفق،معوق،تحمیل شده و پراکنده)از دقت کافی برخوردارند (ضرایب آلفا برای 4 پایگاه از 0/67 تا 0/58)و الگوی نظری مارسیا (6691)در زمینهء هویت من(اکتشاف و تعهد)برای اندازه‌گیری در فرهنگی ایرانی از روایی برخوردار است. تحلیل محتوا و ساختار مقیاس‌ هویت من نیز شناسایی هرچهار پایگاه هویت را امکانپذیر کرد و نشان‌ داد که نواحی تشکیل دهندهء پایگاههای هویت به وضوح متمایزند و مقیاس تدوین شده برای اندازه‌گیری هویت من در هر دو جنس معتبر است. در این شکل ساختار به دست آمده پس از ترسیم‌ خطوط جداکننده و تخصیص گزاره‌ها به پایگاههای هویت، دستیابی به بهترین شکل شناسایی هرچهار پایگاه هویت‌ را امکان‌پذیر کرد،تمایز آشکار نواحی تشکیل دهندهء پایگاههای هویت،ترتیب‌بندی و سازمان‌یافتگی پایگاهها و روابط تعارضی بین آنها را مشخص کرد و نشان داد که‌ هیچ گزاره‌ای در نواحی غیر از مکانهای پیش‌بینی شده‌ ظاهر نشده است. میانگین،انحراف استاندارد و تفاوت میانگینهای نمره‌های دانشجویان زن و مرد در چهار پایگاه هویت من‌ (تعداد نمونه:زن:942 نفر-مرد:391 نفر (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس مقایسهء مقادیر میانگین نمره‌های پایگاههای‌ هویت بین زنان و مردان دانشجو(جدول 4)مشخص شد که تفاوت دو گروه در پایگاههای هویت چندان برجسته‌ نیست و صرفا در دو پایگاه موفق و پراکنده(دو پایگاه‌ متعارض)میانگین نمره‌های مردان به گونه‌ای معنادار بالاتر است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.