Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعات تطبیقی نیازهای انتقالی دانش آموزان ایرانی و کانادایی با آسیب های بینایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 29 تا 46)

در این پژوهش نیازهای تحصیلی - شغلی دانش آموزان نابینای ایرانی و کانادایی بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. در این پژوهش، 60 دانش آموز نابینا و نیمه بینای دختر و پسر مجتمع های آموزشی نرجس، شهید محبی، و مجتمع آموزشی عبدالعظیم و 12 دانش آموز نابینا و نیمه بینای کانادایی شرکت داشتند. روش پژوهش زمینه یابی بود و اطلاعات مورد نیاز از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از روش آماری خی دو تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد که دانش آموزان نابینای ایرانی در مقایسه با دانش آموزان نابینای کانادایی برای انتخاب رشته و شغل مناسب، اطلاعات تحصیلی - شغلی کافی ندارند و از احراز انتخاب های تحصیلی - شغلی خود مطمئن نیستند. همچنین، ارزشیابی دانش آموزان نابینای ایرانی و کانادایی درباره نقش و میزان اثربخشی خدمات راهنمایی و مشاوره مدرسه خود در حل مسایل تحصیلی - شغلی، سازشی و خانوادگی آن ها با یکدیگر متفاوت هستند. به این معنا که دانش آموزان نابینای ایرانی از خدمات راهنمایی و مشاوره ارایه شده در مدرسه خود رضایت ندارند و معتقد هستند که مدرسه آن ها را برای یک انتخاب تحصیلی - شغلی نسبتا مطمئن آماده نکرده است. به این دلیل، پیشنهاد می شود با توجه به یافته های این پژوهش یک واحد آموزشی برنامه ریزی تحصیلی - شغلی خاص دانش آموزان نابینا تدوین شود و پس از اجرا سودمندی آن ارزشیابی شود و نیز دوره های آموزشی ویژه برای مشاوران مدارس نابینایان در زمینه آشنایی با رشته های تحصیلی و مشاغلی برگزار شود، که آسیب های بینایی در آن ها بی تاثیر است.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های تحقیق نشان داد که دانش‌آموزاننابینای ایرانی در مقایسه با دانش‌آموزان نابینای کانادایی برای انتخاب رشته و شغلمناسب،اطلاعات تصیلی-شغلی کافی ندارند و از احراز انتخاب‌های تحصیلی-شغلی خود مطمئن نیستند. به این دلیل،پیشنهاد می‌شود با توجه به یافته‌های اینپژوهش یک واحد آموزشی برنامه‌ریزی تحصیلی-شغلی خاص دانش‌آموزان نابیناتدوین شود و پس از اجرا سودمندی آن ارزشیابی شود و نیز دوره‌های آموزشی ویژهبرای مشاوران مدارس نابینایان در زمینۀ آشنایی با رشته‌های تحصیلی و مشاغلی برگزارشود،که آسیب‌های بینایی در آن‌ها بی‌تأثیر است. جدول 3:مقایسه نقش مشاور و مدرسه در ارائه خدمات به دانش‌آموزان نابینای ایرانی و کانادایی (به تصویر صفحه مراجعه شود)یافته‌های جدول فوق نشان می‌دهد که دانش‌آموزان نابینای ایرانی و کانادایی از نظر نقشخدمات راهنمایی و مشاوره مدرسه در حل مسائل دانش‌آموزان،رضایت از خدمات راهنماییو مشاوره ارائه‌شده در مدرسه،شروع ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره از پیش دبستان،فعالیتمشاور و مدرسه در معرفی خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش‌آموزان،مراجعه به مشاورمدرسه برای کسب خدمات راهنمایی و مشاوره تحصیلی-شغلی،شخصی و سازشی،خانوادگی،متناسب و مکفی بودن خدمات راهنمایی و مشاوره مدرسه،و نقش مدرسه در آمادهکردن آن‌ها برای یک انتخاب تحصیلی-شغلی نسبتا مطمئن با یکدیگر متفاوت هستند. به این دلیل،پیشنهاد می‌شود که با توجه به یافته‌های این پژوهش یک واحد آموزشی برنامهریزی تحصیلی-شغلی خاص دانش‌آموزان نابینا تدوین شود و پس از اجرا سودمندی آنارزشیابی شود،برگزاری دوره‌های آموزش فوق برنامه در زمینۀ آشنایی با رشته‌های تحصیلی ومشاغلی باشد که نیمه‌بینایی و نابینایی در آنها بی‌تأثیر است،اطلاع‌رسانی،تشویق،والگوسازی با استفاده از سخنگویی نابینایان شاغل و مؤفق در رشته‌های تحصیلی-شغلیمختلف برای دانش‌آموزان نابینا،تهیه فرهنگ مشاغل نابینایان به دو صورت بریل و گویا،گنجاندن آموزش مهارتهای جهت‌یابی،مهارت‌ها و توانمندی‌های زندگی مستقل،مهارت‌هایاجتماعی و خدمات توانبخشی از جمله مهارت‌های کاریابی و اشتغال و دیگر مهارت‌های موردنیاز نابینایان بر اساس نظر سنجی از آنها و یافته‌های پژوهشی،گسترش آموزش‌های فنی وحرفه‌ای و بسط کارگاه‌های ویژه برای نابینایان و ارائه خدمات کاریابی مستقیم بهفارغ التحصیلان نابینا."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.