Skip to main content
فهرست مقالات

اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران با الگوبرداری از اسوه های قرآنی و همسرانی بهشتی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (38 صفحه - از 147 تا 184)

چکیده:

از آنجایی که قرآن ارتباط سالم و صمیمی زوجین رادر چهارچوب خانواده از ضروریات نیل به کمال فردی و اجتماعی می بیند، لذا شناخت عوامل مثبت و منفی موثر در روابط همسران بر مبنای قرآن و سنت از پژوهش های مهم و بنیادی است. در این مقاله با این فرض که بخشی از داستان های قرآنی که حاکی از ارتباطات همسران اسوه ی قرآنی با یکدیگر است و نیز آیات بیانگر اوصاف همسران بهشتی، به منظور الگوسازی و ارائه ی راه کارهای عملی است، ابتدا به بررسی اصول و معیارهای حاکم بر زندگی مشترک مطلوب اسلام پرداخته شد. سپس با تحلیل جلوه های رفتاری همسران اسوه ی قرآنی و اوصاف همسران بهشتی و کیفیت گفتار و کردار آنان در پرتو آن معیارها، الگوهایی راهبردی در ایجاد روابط صمیمی از قرآن استخراج شد.

Based on Quran، close and healthy relationship of spouses، within the boundaries of the family، is one of the necessities of reaching individual and social perfection. Thus، one of the crucial researches is to identify positive and negative elements in the relationship of couples. We assume Quranic tails on relationships and verses on the descriptions of heavenly spouses are practical benchmarks. Initially، we discuss the ideal Islamic basis for relationships. Secondly، we infer practical strategies for close healthy relationships based on Quran.

خلاصه ماشینی:

"همسران اسوه‌ی قرآنینمونه‌ها و الگوهای مذکور در قرآن کریم هستند که در سخت‌ترین شرایطو دشواری‌ها،توجه و اتکال به خداوند سبب رفتارها و گفتارهایی حاکی ازعشق،صبر،گذشت و احترام در زندگی خانوادگی‌شان بوده است و حتیدر مواردی که با همسرانی زندگی می‌کردند که نقطه‌ی مقابل آنان در زندگیبوده‌اند،همچنان نحوه‌ی کردار و گفتارشان به گونه‌ای بوده که نه‌تنها زندگیمشترک آنان به بریده شدن ختم نشد،بلکه آسمانی گونه در کنار همسرانشانزندگی کرده‌اند؛برخی آیات قرآن بیانگر حالات روحی اینان در دنیا نسبتبه خانواده است مانند:«{/قالوا إنا کنا قبل فی أهلنا مشفقین/}»می‌گویند:«ماپیش‌تر در میان خانواده خود بیمناک بودیم»(طور:26). خداوند نیز امر می‌کند برپایه‌ی احسن با یکدیگر سخن بگویید و از آنجا که معیار حاکم بر زندگی این همسران کسب رضایت الهی است محورسخن گفتن آنها هم«{/قولوا للناس حسنا/}»است. این در حالی است که اینماجرا در قلب پاک پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و روح عظیم او تأثیر منفی گذاشته تا آنجاکه خداوند به دفاع از او پرداخته و با اینکه قدرت خودش از هر نظر کافیاست حمایت جبرئیل و صالح مؤمنان،ملائکه را هم اعلام می‌کند(مکارم شیرازی 1374:ج 24،ص 275):«{/... با مطالعه‌ی این آیات این سئوال پیش می‌آیدکه آیا ذکر این اوصاف و این روابط و حتی روابط خود بهشتیان که به طریقیدیگر ما را به نوع برخورد بهشتیان با همسرانشان هدایت می‌کند صرفا جهتوصف بهشت و نعمت‌های بهشت است یا می‌تواند الگویی جهت روابطصمیمی همسران باشد؟ از آنجا که خلقت انسان به صورت«{/و نفخت فیه من روحی/}»(ص:72)است و او جانشین خدا بر روی زمین است«{/إنی جاعل فی الأرض خلیفة/}»،(بقره:30)عشق زیباترین آفریده‌ی اوست و زمانی این عشق روح زندگیدارد که خالق آن با خالق حقیقی در ارتباط باشد و از صفت حی سیرابشده باشد."

کلیدواژه ها:

قرآن ، اسوه ، بهشت ، همسران ، روابط صمیمانه

Quran ، Spouses ، paradise ، Benchmark ، close relationship


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.