Skip to main content
فهرست مقالات

مشاوره گروهی: شناخت و کاهش تعارضات والدین و نوجوانان بر اساس رویکرد (REBT) بخش دوم

نویسنده:

(5 صفحه - از 55 تا 59)

خلاصه ماشینی:

"&%02816SORG028G% فتارهای مسئله‌ساز *سرکشی و تمرد مداوم از دستورات و خواسته‌های والدین *درگیر شدن در فعالیت‌های جنسی بی‌قید و بند *در حاشیه قرار دادن امور تحصیلی *درگیری لفظی مکرر،دشنام دادن،تهدید کردن اعضای خانواده و نشاندادن خشم شدید *شرکت در درگیری‌های متعدد خیابانی *رفتاری که برای نوجوان یا سایر اعضای خانواده احتمال خطر جدی دارد؛ *فرار از منزل یا گذراندن شب در خارج از منزل *استفادۀ روزانه از داروهای مخدر یا مصرف چند داروی مخدر با هم *مشکلات قانونی *دزدی از خانواده *خشونت و آزار جسمی *غیبت مداوم،شکست تحصیلی یا رفتارهای مسئله‌ساز بعد از توضیح مختصر موارد یاد شده،از والدین خواسته م شود تا با توجه بهموضوعات مورد بحث،تعارض با نوجوان را تعریف کنند(رهبر گروه در حینگفت‌وگوی اعضای گروه در زمینۀ تعریف تعارض والدین با نوجوان،بحث را بهاعضا واگذار می‌کند). سپس،از روش سیال‌سازی ذهنی برای آموزشنحوۀ رسیدن به توافق استفاده می‌شود(سیال‌سازی به این صورت استکه ابتدا از یکی از والدین(زوج)به‌طور داوطلبانه خواسته می‌شود که باتوجه به جدول مربوط به تکلیف جلسۀ قبل،یک مشکل را که در ارتباطبا آن به توافق نرسیده‌اند،مطرح و دلایل عدم توافق خود را بیان کند. سپس،از سایر اعضا خواسته م شود با بیان دیدگاه‌های خود،زوجمذکور را یاری دهند تا دربارۀ این که مشکل مذکور اولویت دارد یا نه،بهنظر واحدی دست یابند(این روش می‌تواند برای چند زوج در ارتباط بامشکلات عنوان شده ادامه یابد تا جایی که رهبر گروه مطمئن شود اعضامی‌توانند روش سیال‌سازی ذهنی را در رسیدن به توافق با دیگران به‌کارببرند). وش این جلسه با بررسی تکلیف جلسۀ قبل بدین ترتیب آغاز می‌شود کهمشاور از برخی والدین می‌خواهد که نتایج تجربی خود را در مورد تکلیفجلسه پیش بیان کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.