Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی معیار انطباق ذهن و عین از دیدگاه فلاسفه اسلامی

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 45 تا 80)

چکیده:

برای دستیابی انسان به معرفت عالم خارج باید اولا، صورت هایی از اشیا در ذهن وجود داشته باشند؛ ثانیا، این صورت های ذهنی از اشیای خارج حکایت کنند؛ ثالثا، این حکایت با اشیای موجود در خارج مطابق باشند. حکایت صورت های ذهنی از خارج، یا به تعبیر دیگر، وجود نوعی رابطه میان ذهن و عین، بدیهی به نظر می رسد؛ اما تبیین نحوه حکایت این صورت ها از خارج و چگونگی ارتباط آنها با اشیای عینی، در میان فلاسفه اسلامی بحث های فراوانی را دامن زده است که بخشی از آنها در بحث وجود ذهنی مطرح شده اند. پیش فرض بحث های وجود ذهنی این است که نوعی رابطه میان صورت ذهنی و خارج وجود دارد. محور بحث های وجود ذهنی تبیین چگونگی این رابطه و روشن نمودن این مسئله است که در ذهن انسان چه چیزی پیدا می شود که ملاک آگاهی قرار می گیرد و حلقه اتصال و ارتباط تصورات ما با اشیای خارج می گردد؟ در فلسفه اسلامی درباره وجود ذهنی و کیفیت رابطه صورت های ذهنی با خارج در مجموع چهار نظریه ارائه شده است. از نظر فلاسفه اسلامی موجود ذهنی و موجود خارجی به لحاظ ماهیت اتحاد دارند و آنچه از اشیا در ذهن موجود می شود، همان ماهیت آنهاست. بعضی از متکلمان اسلامی از اساس منکر وجود ذهنی شده، حقیقت علم و صورت های ذهنی را از مقوله اضافه می دانند. بعضی دیگر از فلاس6ه و متکلمان اسلامی گرچه وجود ذهنی را پذیرفته اند، لکن صورت های ذهنی را عکس و شبح موجود خارجی می دانند، نه عین ماهیت آن. نقد و بررسی این نظریات موضوع مقاله است.

کلیدواژه ها:

ماهیت ،ذهن ،حکایت ،خارج ،صورت ذهنی ،مهفوم ،رابطه ماهوی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.