Skip to main content
فهرست مقالات

کمی سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (18 صفحه - از 27 تا 44)

هدف این پژوهش فراهم ساختن زمینه‌ای برای کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی است. با مطالعه روشمند متون اسلامی و روان‌سنجی، پرسش‌نامه‌ای 135 سؤالی تهیه شد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه اصفهان و طلبه‌های حوزهعلمیه قم در سطح کارشناسی بوده‌اند. سیصد نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و دو آزمون «سبک زندگی اسلامی (محقق ساخته)» و «جهت‌گیری مذهبی» روی آنها اجرا شده است. داده‌ها، با روش تحلیل عاملی، آلفای کرونباخ و تحلیل مانوا، تحلیل شده ونتایج نشان می‌دهد که آزمون سبک زندگی اسلامی از پایائی «786/.» بهره‌مند است. نتایج تحلیل عوامل نیز روائی و ساختار عاملی مناسبی را نشان می‌دهد. روائی هم‌زمان آن با آزمون جهت‌گیری مذهبی نیز از طریق ضریب همبستگی پیرسون (644/.)، به دست آمداین پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی اسلامی قابل کمی شدن است و آزمون ساخته شده، ویژگی‌های روان‌سنجی لازم را دارد.

خلاصه ماشینی:

"مطالعات در باب سبک زندگی، بیشتر از نوع توصیفی و هنجاری است، لکن در جامعه اسلامی ممکن است این مسئله نیز مطرح شود که سبک زندگی افراد و گروه‌ها، چقدر با آموزه‌های اسلامی منطبق است؟ آیا می‌شود افراد و گروه‌ها را از این جهت درجه‌بندی کرد؟ برای مثال، آیا مردم متدین ایران، پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، سبک زندگی کاملا اسلامی دارند؟ آیا اساسا نظریه سبک زندگی دینی که با موضوعات مهمی، مثل انسان کامل، انسان سالم، معیار بهنجار و نابهنجار، پیشگیری و درمان و... بارهای عاملی آزمون سبک زندگی اسلامی چگونه است؟ روش جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانشجویان و طلبه‌های مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان، (علوم انسانی و علوم پایه) و حوزه علمیه قم. برای بررسی روایی سازه و ساختار عاملی آزمون سبک زندگی اسلامی، از تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده و چرخش اوبلیمین روی داده‌ها انجام شده است. ا فرگوسن و یوشیو تاکانه، تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی، ترجمه علی دلاور، ص 256 حسین مولوی، راهنمای عملی SPSS در علوم رفتاری، ص 114 از آنجا این آزمون معیار محور است نه هنجار محور، این امکان فراهم بود که در ضمن به‌دست آوردن روائی محتوایی آزمون، وزن نمره‌ای هر یک از سؤآلات توسط متخصصان دین شناس و ضریب نمره ای هر یک از سؤالات به طور دقیق معلوم شود و این کار انجام شده است، برای این آزمون یک نمره حداکثر متصور هست و یک نمره حداقل."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.