Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (14 صفحه - از 61 تا 74)

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با شادی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان انجام شد. جامعه آماری از میان دانشجویان سال تحصیلی 89ـ90شهر اصفهان 300 دانشجو به صورت نمونه‌گیری تصادفی از 3 دانشگاه (اصفهان، صنعتی مالک اشتر، صنعتی اصفهان) انتخاب و پرسش‌نامه‌های 29 سؤالی شادی (آکسفورد)، 5 سؤالی رضایت از زندگی((SWLSو سبک زندگی اسلامی کاویانی بر روی آنان اجرا شد.این پژوهش با روش آمارتوصیفی و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی اسلامی و شادکامی، بارضایت از زندگی دانشجویان در سطح (001/0p<) و شادکامی با6 خرده مقیاس سبک زندگی اسلامی ((ILST در سطح (001/0p<) و خرده مقیاس سلامت با رضایت از زندگی در سطح (001/0p<) همبستگی مثبت و معناداری دارند.

خلاصه ماشینی:

"در تبیین رابطة معنادار دو پرسش‌نامه رضامندی‌زناشویی‌اسلامی ‌و پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ، می‌توان به نکاتی اشاره کرد؛ اولا مؤلفه‌های هر دو پرسش‌نامه مشابه یکدیگرند و به تبع آن، محتوای پرسش‌ها نزدیک به هم خواهد بود؛ با این تفاوت که پرسش‌نامة محقق‌ساخته مبنای دینی دارد و بر اساس آیات و روایات ساخته شده است؛ ثانیا در فرم 47 سؤالی پرسش‌نامه انریچ - که در این تحقیق ازآن استفاده شد - سعی شده است با حذف و تغییر بسیاری از آیتم‌ها، آن را با فرهنگ جامعه سازگار کنیم. ـ حمید، نجمه، «بررسی و مقایسه اثرات فنون روان‌درمانی شناختی - رفتاری و مذهب درمانی بر رضایت‌مندی زناشویی زنان متقاضی طلاق و بررسی وضعیت روانی و سازگاری رفتاری فرزندان آنها»، چکیده مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1384. در این پژوهش می‌خواهیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم: آیا می‌توان مقیاسی برای دنیاگرایی ساخت که از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار باشد؟ آیا دنیاگرایی با نوع تحصیلات (حوزوی ـ دانشگاهی)، وضعیت تأهل و وضعیت اقتصادی، رابطه دارد؟ آیا بین دنیاگرایی و جنسیت، رابطه وجود دارد؟ برای تهیة «مسد»، نخست با بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی، تعریفی دقیق از دنیاگرایی به‌دست آمد؛ سپس با استفاده از برنامه نرم‌افزاری نور 5/2 (جامع الاحادیث) ـ که دربردارندة مهمترین منابع اسلامی در زمینة موضوعات گوناگون ازجمله روایت و تفسیر است و متن 442 جلد و 187 عنوان از منابع اسلامی، از 90 نویسندة معتبر در آن قرار دارد‌ ـ ویژگی‌های دنیاگرایان با جست‌و‌جوی کلمة «اهل دنیا» استخراج شد که 528 مورد از این واژه در برنامة «نور 5/2» در روایات متعدد تکرار شده بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.