Skip to main content
فهرست مقالات

آیا قضاوت اخلاقی وابسته به فرهنگ است؟ مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 225 تا 232)

چکیده:

مقدمه: مطالعات فرهنگی نشان داده است که تفاوت­های فرهنگی در شیوه­های استدلال افراد نسبت به جهان وجود دارد . در مطالعات انجام­شده در حیطه بررسی­های بین‌فرهنگی، مطالعه­ای به­منظور بررسی قضاوت­های اخلاقی شخصی و غیرشخصی انجام نشده است. این پژوهش با هدف بررسی زمان تصمیم‌گیری و نوع پاسخ به قضاوت­های اخلاقی شخصی و غیرشخصی در نمونه ایرانی و مقایسه آن با نمونه مطالعه‌شده گرین و همکاران (2004 و 2008) در فرهنگ غربی انجام شد. روش: این مطالعه پس‌رویدادی در سال 1388 روی 60 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته‌های مختلف دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام شد. نمونه ­ ها با روش نمونه­گیری در ­ دسترس انتخاب شدند. 20 معمای اخلاقی شامل 12 داستان شخصی و 8 داستان غیرشخصی ترجمه شد و با استفاده از کامپیوتر و به‌صورت شنیداری برای آزمودنی­ها پخش شد . آنان با فشاردادن دو دکمه روی صفحه‌کلید، نظر موافق یا مخالف خود را با تصمیم پیشنهادشده در داستان اعلام ­کردند و نوع پاسخ و زمان واکنش ثبت شد. داده­ها با نرم‌افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون همبستگی رتبه­ای اسپیرمن و آزمون مقایسه نسبت­ها تحلیل شد. یافته­ها: بین رتبه­بندی زمان پاسخ معماهای اخلاقی شخصی و غیرشخصی تفاوت معنی­داری وجود نداشت. میزان پاسخ مثبت به معماهای اخلاقی شخصی و غیرشخصی با مطالعات گذشته تفاوت معنی­دار نشان داد. نتیجه­گیری: تفاوت­های فرهنگی معنی­داری در پاسخ به قضاوت­های اخلاقی وجود دارد و فرهنگ نقش عمده ­ ای در تصمیم ­ گیری پیرامون مسایل اخلاقی در کنار عوامل شناختی و هیجانی مداخله ­ کننده بازی می ­ کند.

خلاصه ماشینی:

"اما یافته‌ها نشان داده است که سرکوبیدر بین افراد با فرهنگ آسیایی هنگامی به کار می‌رود که نگرانیدر مورد آسیب دیدن یک نفر وجود داشته باشد و در تلاش برایحفظ رابطه این عمل انجام می‌شود و این در حالی است که درفرهنگ غربی سرکوبی کنش محافظت از خود دارد و باهیجان‌های منفی بیشتر مرتبط است. اگر در این شرایط بودید حاضر می‌شدید کهبچهتان را خفه کنید تا جان خود و همشهری‌هایتان را نجاتدهید؟ داستان‌های غیر شخصی داستان‌هایی هستند که فرد برای نجاتجان تعداد بیشتری از افراد،لازم نیست که مستقیما یک فرد رابکشد،بلکه غیر مستقیم خشونتی را مرتکب می‌شود که بارهیجانی کمتری را ایجاد کرده و تعارض کمتری را به همراه دارد،مانند منحرف کردن گازهای سمی از اتاق سه بیمار برای نجاتجان سه نفر،کشتن یک فرد دیگر به طور غیر مستقیم،یا عملغیر قانونی برای به دست آوردن پول بیشتر و یا بردن سود سهام یابرنده شدن در یک پرونده وکالت. جدول 4)نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن (به تصویر صفحه مراجعه شود)در مورد درصد پاسخ موافق،مقایسه نسبت‌ها نشان می‌دهد کهبین نسبت پاسخ موافق به داستان‌های شخصی در این مطالعه ومطالعه گرین و همکاران تفاوت معنی‌داری وجود داشت. این یافته بدین معنا است که به طور کلی داستان‌هایی که درمطالعه گرین و همکاران[6،15]،جزء داستان‌های دشوارا قرارمی‌گیرند و زمان بیشتری برای پاسخ به آنها به طور می‌انجامد،دراین مطالعه نیز زمان واکنش بیشتری داشتند،اما درصد پاسخموافق کمتری را نسبت به آزمودنی‌های فرهنگ غربی ارایهداده‌اند."

کلیدواژه ها:

معماهای اخلاقی شخصی ، معماهای اخلاقی غیرشخصی ، پاسخ سودگرایانه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.