Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن و هویت دینی با تأکید بر تفاوت جنسیتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 39 تا 66)

این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی تاثیر جهانی شدن بر هویت دینی زنان و مردان شهر تهران در سال 1390، انجام شد. امروزه جهانی شدن با ابزارهای بارز خود (اینترنت٬ ماهواره) به تشدید روابط اجتماعی در سرتاسر جهان می انجامد و ارتباطات را گسترش داده و همزیستی فرهنگی و تعاملات فرهنگی را افزون می کند. از طرف دیگر با افزایش تعاملات فرهنگی٬ پدیده امپریالیسم فرهنگی رخ می دهد و یک فرهنگ بر دیگر فرهنگ ها غالب می شود. نتیجه این امر ظهور ارزش هایی همچون نسبی گرایی٬ لذت گرایی٬ مصرف گرایی و... می شود و ظهور این ارزش ها به تبع خود بر هویت دینی افراد تاثیراتی به جا می گذارد. این نوشتار با به کارگیری نظریات رابرتسون، فریدمن، جرج گربنر، مازریو و میشل بندورا تلاش دارد تا تاثیر فرایند جهانی شدن را بر هویت دینی مردان و زنان شهر تهران بررسی کند. بدین منظور در این پژوهش روش پیمایش به کارگرفته شد و با ابزار پرسشنامه داده ها و اطلاعات مربوط به جامعه آماری گردآوری شد. به طور کلی، یافته های تجربی نشان داد که هر قدر مردان و زنان از ابزارهای جهانی شدن(اینترنت، ماهواره) بیشتر استفاده کنند، هویت دینی آن ها کاهش می یابد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.