Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با شدت های گوناگون بر محور GH/IGF-I جوانان مرد دانشگاهی سالم

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 135 تا 149)

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای کوتاه مدت بر محور ترشحی GH/IGF-I در دانشجویان مرد سالم است. 27 دانشجوی مرد با میانگین و انحراف استاندارد سن 78/1 ±40/21 سال، قد 45/0 ±72/1 سانتی متر و وزن 39/5 ±85/68 کیلوگرم انتخاب و به صورت تصادفی ساده به سه گروه 9 نفری فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای با شدت های 40، 60 و 80 درصد RM1 تقسیم شدند. برنامه مقاومتی دایره ای شامل 10 مرحله بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های ANOVA یک سویه و t زوجی و نرم افزار SPSS انجام گرفت. فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای در همه شدت ها تاثیر معنی داری بر GH داشت. همچنین برنامه مقاومتی با شدت 40 درصد بر IGF-I تاثیر معنی داری داشت. نتایج این پژوهش نشان داد شدت یک جلسه ورزش مقاومتی دایره ای می تواند تاثیرات فزاینده و متفاوتی بر GH و IGH-I داشته باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.