Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ویژگی های شخصیتی و شیوه های یادگیری در دانشجویان علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

هدف از این پژوهش مقایسه صفات شخصیتی و شیوه های یادگیری در بین رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بوده است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای. 445 دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به طور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه پنج عامل شخصیتی تجدید نظر شده نئو و سبک های یادگیری کلب بر روی آنها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده های از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در عوامل شخصیتی برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق، وجدانی بودن و شیوه های یادگیری تجربه عینی، مشاهده تاملی، آزمایشگری فعال، مفهوم سازی انتزاعی در بین سه گروه تحصیلی وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به فرض مطرح‌شده مبنی بر تفاوت بین میانگین‌های سبک‌های یادگیری دانشجویان در گروه‌های تحصیلی علوم پایه،فنی و مهندسی و علوم انسانی،نتایج در جدول 3 ارائه شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های سه گروه علوم پایه،فنی و مهندسی و علوم انسانی در ابعاد تجربه عینی،مشاهده تأملی،آزمایشگری فعال و مفهوم‌سازی انتزاعی وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطوری که مشاهده می‌شود مقادیر سطوح معنی‌داری بدست آمده از آلفای بنفرونی محاسبه شده(0/01)کوچکتر و نشان‌دهنده این است دانشجویان رشته‌های علوم انسانی،علوم پایه و فنی و مهندسی از تفاوت معنی‌داری در مؤلفه‌های شیوه‌های یادگیری برخوردار بوده‌اند. با توجه به رتبه‌های بدست آمده در عوامل شخصیتی دانشجویان رشته‌های علوم پایه،فنی و مهندسی و علوم انسانی،جدول میانگین‌های هرکدام از دانشجویان در ابعاد دوران رنجورخویی، برون‌گرایی،باز بودن به تجربیات جدید،توافق‌پذیری و وجدانی بودن در جدول 7 ارائه شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4 نشان می‌دهد که دانشجویان گروه فنی و مهندسی در مؤلفه‌های رنجورخویی،باز بودن به تجربیات جدید و توافق‌پذیری از گروه‌های علوم پایه و علوم انسانی نمرات بیشتری را کسب کرده‌اند. همین‌طور با توجه به فرض مطرح‌شده مبنی بر تفاوت بین عوامل شخصیتی دانشجویان در گروه‌های تحصیلی علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی،نتایج در جدول 8 ارائه شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود تفاوت معنی‌داری بین مقایسه میانگین‌های سه گروه علوم پایه،فنی و مهندسی و علوم انسانی در ابعاد برون‌گرایی،باز بودن به تجربیات جدید، توافق‌پذیری و وجدانی بودن وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.