Skip to main content
فهرست مقالات

یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 77 تا 102)

چکیده:

امروزه حدود یک هفتم مردم دنیا به زبان انگلیسی سخن می گویند و شمار زیادی آن را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی می آموزند. این زبان امروزه به عنوان یک زبان بین المللی، از لحاظ علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو بسیاری از نظام های آموزش رسمی، آموزش این زبان را در برنامه درسی خود گنجانده اند. در نظام رسمی آموزش ایران، آموزش زبان انگلیسی از سال اول راهنمایی آغاز شده و تا پایان دوره پیش دانشگاهی ادامه می یابد. در فرایند یادگیری زبان های خارجی، یادگیری لغت از جایگاه مهمی برخوردار است؛ چراکه تفاوت زبان ها با یکدیگر بیشتر به حوزه لغت مربوط می شود؛ و بسیاری از زبان ها از جمله زبان فارسی و انگلیسی در قسمت دستور زبان دارای اشتراکات فراوانی هستند. فراگیران زبان برای بخاطر سپاری درازمدت معانی لغات انگلیسی، ممکن است از راهبردهای متنوعی استفاده کنند که احتمالا رایج ترین آن تکرار ساده است. اما این راهبرد «در دسترس» نمی تواند همواره اثربخش باشد، لذا باید به دنبال راهبردهای دیگر- و احتمالا اثربخش تر- نیز بود. از جمله این راهبردها می توان به تکنیک های یادیار، از جمله «کلمه کلید» و «تصویرسازی ذهنی» اشاره کرد که بکارگیری آن برای یادگیری لغات زبان های خارجی در دیگر نقاط دنیا به کرات مورد تایید قرار گرفته است. پژوهش حاضر تاثیر این دو راهبرد را در یادگیری و یادداری کلمات انگلیسی در مقایسه با روش سنتی تکرار، از سوی دانش آموزان فارسی زبان مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش سه گروه از دانش آموزان سوم راهنمایی به شیوه تصادفی مرحله ای انتخاب شده و از آنها خواسته شد که مجموعه ای از کلمات انگلیسی و معانی آنها را با سه شیوه متفاوت تصویرسازی ذهنی، کلمه کلید و تکرار ساده به خاطر بسپارند. تجزیه و تحلیل نتایج پس آزمون های مربوط به یادگیری و یادداری نشان داد که روش کلمه کلید در هر دو مورد نسبت به دو روش دیگر در سطح معناداری موثرتر عمل می کند. نتایج همچنین تفاوت معناداری را بین روش تکرار و روش تصویرسازی در یادگیری و یادداری معانی کلمات انگلیسی نشان نداد.

owadays almost one seventh of people all over the world speak in “English” and numerous of the rest، learn it as a second or foreign language. Teaching and learning of this language is very important from political، social، cultural، scientific and international point of view. So، English as a subject has been embedded in curriculum of many formal educational systems. Teaching English in the formal educational system of Iran is started from guidance school and continued until pre-university. Word learning has an important role in foreign language learning process، because most of differences among languages refer to their word domain and many of them as Persian and English have very similarities in grammar domain. Learners to learn words for a long time may use many strategies that rehearsal (or rote memorization) seems to be the most prevalent of them. But، research has shown that this strategy is not so effective. Hence، researchers have examined more effective strategies such as mnemonic devices، for example keyword and mental imagery that effectiveness of them has been proved many times in different countries. The aim of this research is to examine the effectiveness of these two strategies in learning and retention of meaning of the English words in comparison to rote memorization among Guidance school pupils.

خلاصه ماشینی:

"پژوهش حاضر تأثیر این دو راهبرد را در یادگیری و یادداری کلمات انگلیسی در مقایسه با روش سنتی تکرار،از سوی دانش‌آموزان فارسی زبان مورد بررسی قرار داده است. در مقاله پیش‌رو که برگرفته از پژوهشی تحت عنوان«بررسی یادیار کلمه کلید1و تصویرسازی ذهنی2بر یادگیری لغات انگلیسی دانش‌آموزان پسر سوم راهنمایی شهر بجنورد» است،یکی از راهبردهای مؤثر آموزش لغت به فارسی‌زبانان یعنی استفاده از یادیارها(در اینجا یادیارهای کلمه کلید و تصویرسازی ذهنی)مورد بررسی قرار گرفته است. هدف و فرضیه‌های پژوهش هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از:بررسی و تحقیق دربارۀ تأثیر یادیارهای کلمه کلید (کلیدواژه‌ها)و تصویرسازی ذهنی و روش سنتی تکرار بر یادگیری و یادداری لغات انگلیسی دانش‌آموزان سوم راهنمایی. (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به جدول 3 نتیجه نهایی آنکه میزان یادگیری معانی کلمات انگلیسی با استفاده از روش کلمه کلید بهتر از دو روش سنتی تکرار و تصویرسازی ذهنی است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به جدول 4 نتیجه نهایی آنکه میزان یادداری معانی کلمات انگلیسی با استفاده از روش کلمه کلید بهتر از دو روش سنتی تکرار و تصویرسازی ذهنی است و بین دو گروه تکرار و تصویرسازی ذهنی در میزان یادداری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج مختلف این پژوهش را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: روش کلمه کلید در یادگیری و یادداری معانی کلمات انگلیسی به‌طور معناداری بهتر از دو روش تصویرسازی و تکرار سنتی،عمل می‌کند و بین تصویرسازی و تکرار هیچ‌گونه تفاوت معناداری وجود ندارد. Development constraints associated with childeren's use of the keyword method of foreign language vocabulary learning."

کلیدواژه ها:

یادگیری ، یادداری ، تصویر سازی ذهنی ، لغات زبان انگلیسی ، یادیار ، کلمه کلید (کلیدواژه) ، تکرار سنتی

English words ، keyword ، learning ، Retention ، Memory ، Rote Memorization ، mental imagery ، Cognitive strategies ، mnemonic devices


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.