Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون مدل علی رابطه بین سبک های فرزند پروری، سبک های هویت و تعهد هویت در نوجوانان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 127 تا 146)

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه بین متغیرهای سبک های فرزند پروری مادر، سبک های هویت و تعهد در اواسط نوجوانی و نیز ارزیابی مدل علی پیشنهادی بین این متغیرها (برزونسکی، 2004) بود. روش: 415 نفر (238 دختر، 187پسر) از دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 2 شهر تهران از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک های فرزند پروری ادراک شده و پرسشنامه سبک های پردازش هویت برزونسکی جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های هویت در مجموع 31 درصد از واریانس تعهد را پیش بینی می کنند. اما نتایج نشان داد که مدل علی پیشنهادی برزونسکی برازش خوبی در نوجوانان ایرانی نداشت و مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر رد شد. بحث: احتمالا به دلیل تفاوت های فرهنگی و قومی جامعه ایران با جوامع غربی و نیز نقش تفاوت سنی در الگوی رابطه بین متغیرهای این پژوهش، مدل علی برزونسکی در نوجوانان ایرانی تایید نمی شود، اما در مجموع سبک های فرزند پروری مادر و سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده های خوبی برای تعهد نوجوانان ایرانی هستند.

خلاصه ماشینی:

"بحث:احتمالا به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و قومی جامعه ایران با جوامع غربی و نیز نقش تفاوت سنی در الگوی رابطه بین متغیرهای این پژوهش،مدل علی برزونسکی در نوجوانان ایرانی تأیید نمی‌شود،اما در مجموع سبک‌های فرزندپروری مادر و سبک‌های پردازش هویت پیش‌بینی‌کننده‌های خوبی برای تعهد نوجوانان ایرانی هستند. در تبیین این یافته بایستی بیان کرد که روابط بین سبک‌های فرزندپروری و متغیرهای مربوط به تحول هویت(مثل سبک‌های هویت و تعهد)هنگامی‌که نوجوانان در اوایل و اواسط نوجوانی در حال توسعه و تحول سبک‌های هویتی خود هستند متفاوت از زمانی است که آنها در اواخر نوجوانی بوده و در یک سبک هویت خاص تثبیت شده‌اند(برزونسکی و همکاران،2007؛ سوئننس و همکاران،2004). همچنین با توجه به اینکه محیطهای کلاس درس بر نوجوانان تأثیر بسزایی دارند،با توجه به نتایج پژوهش حاضر مداخلاتی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:1-شناسایی عوامل پیش‌بینی کننده هویت رشد یافته(مثل پردازش فعالانه اطلاعات،درگیری با موضوعات مربوط به هویت و حل مسئله)و برگزاری دوره‌هایی جهت ارتقاء این عوامل 2-شناسایی نوجوانان با سبک هویت سردرگم-اجتنابی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای این افراد جهت فراگیری مهارت‌هایی چون پیش‌بینی مشکلات،ایجاد استراتژی‌های شخصی برای حل مسائل و مقابله با مشکلات به صورت اساسی و برگزاری دوره‌های آموزشی اکتشاف شغل به صورت فردی و جمعی 3-ارزیابی و مداخله در استراتژی‌های خاص هر سبک،بدین‌صورت که در سبک هویت اطلاعاتی به تشویق ابتکار و ارزیابی علایق،انجام مشاوره‌های شغلی و ارزیابی مستقلانه هر فرد پرداخته شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.