Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی روش های آرام سازی و انحراف توجه برای کاهش و کنترل درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 101 تا 116)

درد از عمومی ترین فشار روانی است که انسان و به خصوص کودکان با آن مواجه اند و برای کنترل آن از روش های دارویی و غیردارویی استفاده می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی دو روش غیردارویی آرامسازی و انحراف توجه در کنترل درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی است. به این منظور 51 کودک بستری در بیمارستان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت همتاسازی شده در سه گروه مساوی آرامسازی، انحراف توجه و گروه کنترل جایگزین شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد، دو گروه آزمایشی در ادراک درد کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل در مقیاس عددی درد نشان داده و روش آرامسازی موثرتر از روش انحراف توجه می باشد. نتایج حاکی است دو روش انحراف توجه و آرامسازی می تواند به عنوان دو روش غیردارویی در کنار سایر روش های کنترل درد کودکان به کار گرفته شود و موجبات سازش هر چه بیشتر کودکان با درد را فراهم آورد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.