Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی توانایی های دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان نامه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 111 تا 134)

هدف از این تحقیق بررسی تواناییهای علمی و عملی دانشجویان کارشناسی ارشد و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان نامه بوده است. بدین منظور نظرهای 137 نفر از دانشجویان ترم سوم کارشناسی ارشد تربیت بدنی ورودی سال 1385 دانشگاههای ارومیه، اهواز، تربیت معلم تهران، تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد و گیلان به وسیله پرسشنامه محقق ساخته (89/0= α) جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان کارشناسی ارشد میزان تواناییهای علمی و عملی خود (میانگین 45/2 از 4) و کیفیت راهنمایی استادان راهنما و مشاور (میانگین 65/2 از 4) خود را متوسط ارزیابی کرده اند. به علاوه، نتایج تحقیق تفاوت معنا داری را بین کیفیت راهنمایی پایان نامه توسط استادان راهنما و مشاور نشان داد (001/0≥P) که استادان راهنما با میانگین 75/2 بالاتر از استادان مشاور با میانگین 54/2 قرار گرفتند. بین تواناییهای دانشجو و کیفیت راهنمایی استادان رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت (001/0≥P ). همچنین، رابطه مثبت و معنا داری بین متغیر تواناییهای علمی و عملی دانشجو با متغیر های توجه مسئولان به نتایج پایان نامه و استفاده از آن (026/0= P) و استفاده دانشجویان از داده های واقعی و عدم احتمال تقلب (001/0= P ) وجود داشت. به علاوه، رابطه مثبت و معنا داری بین متغیر کیفیت راهنمایی استادان و متغیر ارزشیابی عادلانه پایان نامه های کارشناسی ارشد (001/0≥P ) وجود داشت.

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحقیق صادقی )5991,iqedaS( و صمدزاده )0002,hedazdamaS( نیز مشاغل فراوان و متعدد استادان راهنما و مشاور و نیز عدم توانایی علمی در هدایت پژوهش را به عنوان موانع و مشکلات اصلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در نگارش پایان‌نامه معرفی کردند. پرسشنامه تحقیق علاوه بر سؤالهای جمعیت شناختی،از 51 سؤال در مقیاس 4 رتبه‌ای لیکرت تشکیل شده است که از این تعداد 28 سؤال در خصوص سنجش کیفیت راهنمایی استادان راهنما و مشاور است،16 سؤال به تواناییهای دانشجویان در نگارش پایان‌نامه اختصاص دارد و 7 سؤال درباره سایر موارد و زمینه‌های مشکل‌ساز در تدوین پایان‌نامه است و در پایان یک سؤال باز-پاسخ با عنوان«سلیر موارد»وجود دارد و مشکلاتی را که ممکن است در پرسشنامه تحقیق به آنها اشاره نشده باشد،پوشش می‌دهد. بررسی رابطه برخی از عوامل دیگر مؤثر در تدوین پایان‌نامه با نظرهای دانشجویان در خصوص تواناییهای علمی و عملی آنان و همچنین،کیفیت راهنمایی استادان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن صورت گرفت که نتایج آن در جدول 3 خلاصه شده است. از نظر72/6 درصد دانشجویان شرکت کننده در این تحقیق نتایج به دست امده از پایان‌نامه به اطلاع جامعۀ هدف نمی‌رسد و 89/5 درصد نیز اظهار کردند که مسئولان به نتایج پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد توجه ندارند و از آنها در تصمیم‌گیریهای خود استفاده نمی‌کنند از جمله تحقیقات همسو با نتایج تحقیق حاضر می‌توان به تحقیق کمیسیون جامعه اروپا )naeporuE eht fo noissimmoC( )3002,seitinummoC . نتایج تحقیق نشان داد که 93/3 درصد دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی مخالف حذف پایان‌نامه از نظام آموزشی بودند و نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نیز ارتباطی بین این متغیر و تواناییهای دانشجویان یا کیفیت راهنمایی استادان نشان نداد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.