Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان انطباق برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (33 صفحه - از 123 تا 155)

چکیده:

در عصر اطلاعات، که نیاز جامعه به دانش آموختگانی که بتوانند به طور مستمر اطلاعات خود را به روز کنند و مهارتهای جدیدی را فرا گیرند بیش از قبل احساس می شود. همچنین، روزآمد کردن رشته های تحصیلی و ایجاد تغییرات در برنامه های درسی آنها متناسب با نیازهای متنوع و در حال تحول فراگیران در ابعاد مختلف امری ضروری محسوب می شود. هدف این پژوهش شناسایی میزان انطباق برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با نیازهای علمی، فردی، اجتماعی و شغلی دانشجویان با روش توصیفی- پیمایشی بود. برای گردآوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد. این پژوهش بر روی نمونه ای متشکل از دانشجویان کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاههای اصفهان، تهران و شهید بهشتی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه از روش مقوله بندی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه از آمار توصیفی استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که میزان انطباق برنامه درسی رشته مذکور با نیازهای دانشجویان کمتر از حد متوسط است؛ به عبارت دیگر، برنامه درسی رشته مذکور پاسخگوی نیازهای دانشجویان نیست.

کلیدواژه ها:

آموزش عالی ، نیازهای اجتماعی ، برنامه درسی ، رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، نیازهای علمی ، نیازهای فردی ، نیازهای شغلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.