Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه حساسیت، ویژگی و کارآیی کیتهای ادراری مورفین چک در تشخیص مصرف مواد افیونی

نویسنده:

(10 صفحه - از 19 تا 28)

هدف: گزارشات متعددی مبنی بر نتایج کاذب تست ادراری مورفین چک و پیامدهای منفی بالینی، قانونی و اجتماعی آن باعث شد که اقدام به انجام پژوهشی برای مطالعه حساسیت، ویژگی، کارآیی و ارزش پیش بینی این تست نماییم. روش کار: 200 نفر حجم نمونه این تحقیق بودند 100 نفر از مراجعه کنندگان به آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و 100 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز پذیرش و پیگیری معتادان خود معرف سازمان بهزیستی مشهد بصورت تصادفی و با رضایت آگاهانه وارد تحقیقی شدند. برای کلیه آزمودنیها پس از بررسی معاینه لازم ابتدا مورفین چک و سپس تست چالش نالوکسان انجام شد و نتایج بر اساس این دو آزمون بدست آمد. نتایج: در مجموع 9% نتیجه کاذب وجود داشت. حساسیت مورفین چک 84.15%، ویژگی آن 95.76%، ارزش پیش بینی مثبت 93.24%، ارزش پیش بینی منفی 89.68% و کارآیی تست 91% محاسبه شد. هرگونه مصرف می توانست با نتایج کاذب همراه باشد. مصرف داروها یا مواد غیرافیونی نیز بطور قابل توجه احتمال منفی شدن تست را افزایش داده بودند. نتیجه گیری: با توجه به پیامدهای منفی نتایج کاذب و عملی نبودن استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی پیچیده و گرانقیمت در سطح وسیع، استفاده از تست نالوکسان بعنوان یکی از آزمون غربالگری (Screening) وابستگی به مواد افیونی پیشنهاد می شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.