Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگی های فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار ثبت نام شده در ادارات کار و امور اجتماعی استان یزد طی برنامه سوم توسعه

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 89 تا 110)

چکیده:

نام آمدر مقایسه با سایر بازارهای موجود» شایل بتوان بازاژ کار‌را به عنوان مهم‌ترین نوع بازار در ادبیات اقتصادی تلقی کرد. در یک مدل بسیار سادة اقتصادی,»عرضة نیروی کار و تقاضای تعیین‌کنندة نقطه تعادل در این بازار است. با این وجود» این سوال همواره مطرح بوده که مردم چگونه کار مورد نظر خود راء پیدا می‌کنند؟ و از"ظرّفت دیگر چگونه ظرفیت‌ها و نیاز بازار کار و به عبارتی طرف تقاضای آن شناسایی و.به جویندگان آن اعلام می‌شود؟ تحقیق حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خویای کار استان یزد» طی برنامة سوم توسعه به عنوان بخشی از طرف عرضة نیروی کار همچنین امکان دشتیایی این افراد به شغل در مقایسه با افرادی که فاقد آموزش‌های عالی هستند طراحی شده است. داده‌ها نیز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده و بر اساس آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در مجموع» نتایج این پژوهش نشان‌دهندة آن است که نسبت افراد دست‌یافته به شغل در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوپای کار در مقابل افراد فاقد این نوع تحصیلات تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهد. این موضوع نمایانگر آن است که آموزش‌های عالی موجود نتوانسته است احتمال دستیابی به شغل را افزایش دهد.

کلیدواژه ها:

بیکاری ، استان یزد ، فارغ التحصیلان ، بیکاران جویای کار ، برنامه سوم توسعه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.