Skip to main content
فهرست مقالات

پذیرش همسر و سازش یافتگی روان شناختی زنان: نقش تعدیل کننده پذیرش والدین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 373 تا 384)

هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت نقش تعدیل‌کننده ادراک پذیرش والدینی در رابطه با پذیرش همسر و پیامدهای روان‌شناختی آن بود. 120 دانشجوی زن متأهل از دانشگاه‌های تهران انتخاب و پرسشنامه‌های پذیرش‌ـ‌طرد و کنترل شریک صمیمی (روهنر و خالق، 2005)، پذیرش‌ـ‌طرد و کنترل والدینی (نسخه مادر و پدر؛ روهنر و خالق، 2005) و ارزیابی شخصیت (روهنر و خالق، 2005) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان دادند که پذیرش‌ـ طرد و کنترل مادر، پدر و همسر هرکدام به شکل مستقل سازش‌یافتگی روان‌شناختی را به طور معنادار پیش‌بینی می‌کنند، اما صرفا پذیرش‌ـ‌طرد پدر و همسر و کنترل پدر پس از کنترل متغیرهای دیگر قادر به پیش‌بینی معنادار سازش‌یافتگی روان‌شناختی در زنان بودند. همچنین، کنترل مادر و همسر بیش از پذیرش و طرد از سوی آنها قادر به پیش‌بینی معنادار سازش‌یافتگی روان‌شناختی زنان نبود. به طور کلی، یافته‌ها حاکی از آن بودند که هرچند نقش والدین در سازش‌یافتگی روان‌شناختی زنان معنادار است اما پذیرش همسر می‌تواند تأثیر نقش آنها، به ویژه مادر را تعدیل کند. بنابراین، تجربه‌های آتی فرد می‌توانند تأثیر ادراک پذیرش و طرد والدینی را تغییر دهند.

خلاصه ماشینی:

"به دلیل وجود نتایج متناقض و کاستی‌ها دربارة تأثیر شریک صمیمی، پژوهش‌های گسترده‌ای برای بررسی پیامدهای پذیرش‌ـ‌طرد والدین و شریک زندگی در فرهنگ‌های مختلف انجام شده است تا به چند پرسش پاسخ داده شود: الف) پذیرش و طرد شریک صمیمی در بزرگسالی در مقایسه با طرد و پذیرش والدین، تا چه حدی بر سازش‌یافتگی روان‌شناختی افراد تأثیر می‌گذارد؟ ب) یادآوری طرد و پذیرش مادر و پدر در کودکی تا چه حدی بر رابطه بین طرد و پذیرش شریک صمیمی و سازش‌یافتگی روان‌شناختی در بزرگسالی تأثیر می‌گذارد و یا آن را تعدیل می‌کند؟ ج) آیا عوامل فرهنگی، قومی، جنس والدین، جنس فرزندان یا دیگر عوامل بافتی بر ارتباط این متغیرها تأثیر می‌گذارند؟ در این بررسی‌ها که در فرهنگ‌هایی مانند ژاپن، کره، فنلاند، پورتوریکو، کویت، امریکا و هند انجام شده، نتایج تا حد زیادی در تأیید این نظریه‌اند. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان دادند که نقش پذیرش همسر در سازش‌یافتگی روان‌شناختی زنان حتی پس از کنترل اثر پذیرش پدر و مادر معنادار است. با توجه به اینکه در بررسی‌های پیشین (روهنر و خالق، 2008) نشان داده شده است که کنترل رفتاری بیش از پذیرش و طرد والدینی قادر به پیش‌بینی سازش‌یافتگی روان‌شناختی در زنان نیست، این فرض مورد بررسی قرار گرفت. در صورتی که در بررسی نمونه آمریکایی توسط روهنر و خالق (2008) بین مؤلفه کنترل رفتاری والدین و همسر با سازش‌یافتگی روان‌شناختی رابطه معنادار به دست آمد، درحالی که در این بررسی، نقش کنترل رفتاری پدر بیش از پذیرش وی در پیش‌بینی پیامدهای روان‌شناختی معنادار بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.