Skip to main content

مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی

این نشریه از تاریخ 1387/05/05 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت بهداشت) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
حوزه سلامت
عنوان قبلی
p-ISSN
2008-3041
e-ISSN
2228-7426
قطع
کتابی
دوره انتشار
دو ماهنامه
وابسته به
مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهرا
تلفن
66419661(021)
دورنگار
88987574(021)
آدرس اینترنتی
http://ijme.tums.ac.ir
صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران
مدیر مسئول
دکتر باقر لاریجانی
سر دبیر
دکتر باقر لاریجانی
هیئت تحریریه
دکتر عبدالعزیز ساشادینا، دکتر علی جعفریان، علیرضا باقری، دکتر علیرضا پارساپور،دکتر دانیل ویکلر، دکتر فرهت معظم، دکتر کیارش آرامش، دکتر فریبا اصغری، دکتر حسین ملک افضلی، دکتر محمد مهدی اصفهانی، محسن جوادی، دکتر سید حسن امامی رضوی، دکتر سید ضیاء الدین تابعی، دکتر پونه سالاری، دکتر شمس شریعت تریقان
مدیر اجرایی
دکتر پونه سالاری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
ijme@tums.ac.ir
آدرس
تهران ، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، پلاک 21، طبقه ی چهارم، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، کدپستی:1417863181
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/05/25