Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1376/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت بهداشت) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
حوزه سلامت
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عنوان قبلی
p-ISSN
1735-1022
قطع
رحلی
دوره انتشار
دو ماهنامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی
تلفن
22439783(021)
دورنگار
22439783(021)
آدرس اینترنتی
http://pajoohande.sbmu.ac.ir/fa
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی
مدیر مسئول
سید محمود طباطبائی فر
سر دبیر
معصومه جرجانی
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مریم علیدادی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
دکتر فرزاد فیروزی
ویراستار انگلیسی
دکتر فرزاد فیروزی
پست الکترونیک
pajoohande@sbmu.ac.i
آدرس
تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، خیابان یمن، خیابان پروانه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، طبقه پنجم، دفتر مجله پژوهنده-صندوق پستی: تهران، 3955-19395
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/03/21