Skip to main content

طب پيشگيری

دسته بندی موضوعی
دانش پزشکی
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
عنوان قبلی
p-ISSN
2423-429X
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
33338583-33336202(076)
آدرس اینترنتی
http://jpm.hums.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
مدیر مسئول
عبدالحسین مدنی
سر دبیر
عبدالحسین مدنی
هیئت تحریریه
دکتر محمد اسدپور، دکتر تیمور آقاملایی، دکتر حبیب الله ترکی، دکتر پریوش داودیان، دکتر کاووس دیندارلو، دکتر احمد رئیسی، دکتر مهدی زارع، دکتر موسی سلیمانی، دکتر عباس شهبازی، دکتر علی علیزاده، دکتر عبدالحسین مدنی، دکتر سید حمید موسوی، دکتر رضا وزیری نژاد، دکتر کورش هولاکویی
مدیر اجرایی
موسی سلیمانی
مدیر داخلی
فایقه زارعی
ویراستار فارسی
موسی سلیمانی
ویراستار انگلیسی
مهدی زارع
پست الکترونیک
jpm@hums.ac.ir
آدرس
بندرعباس، بلوار جمهوري اسلامي، جنب بيمارستان شهيدمحمدي، انتهاي كوچه بوستان دهم، دانشكده بهداشت
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/09/08